В „Александровска“ вече записват за изследване с уникалния Пет скенер

Съвсем скоро лечебното заведение ще започне да произвежда и прилага нов радиофармацевтик – галий 68

ПЕТ скенер
Доц. Валерия Хайджийска

Нов и единствен по рода си у нас ПЕТ скенер заработи в Александровска болница, като вече започнаха записванията и изследванията с уникалния апарат. С ултрамодерната техника за позитронно емисионна томография и компютърна томография лекарите ще могат много по-рано да „хващат“ метастази и рецидиви, както и да оценяват по-адекватно резултатите от химио- или лъчетерапията при онкоболни пациенти.

„Апаратът е единственият в страната, който позволява 4D PET/CT сканиране в реално време, с възможност за извършване на специализирани изследвания, синхронизирани с дихателния и сърдечния цикъл по време на процедурата. С това се постига намаляване на грешките, причинени от дишането на пациента и движението на сърцето, чрез засичане на движенията по време на сканирането, позволявайки визуализация и коректно ранно диагностициране и на най-малките белодробни и чернодробни лезии“, обясни за Скенер.нюз началникът на Клиниката по Нуклеарна медицина в „Александровска“ доц. Валерия Хаджийска. Това се постига с нова технология за изобразяване, наречена Q. Static. Другата уникална функция пък е Q.Freeze, която дава възможно най-точния анализ на метаболитната активност на метастазите, чрез натрупване на радиофармацевтика в патологичните находки. „Така можем да дадем абсолютно адекватна оценка на терапевтичния отговор при проследяването на пациентите“, посочи доц. Хаджийска. По думите й свръх високата чувствителност на 5-ринговата дедекторна система, позволява намаляване на инжектираната доза на радиофармацевтика и съответно лъчевото натоварване на пациента с 50%. Подобрено e и качествотo на КТ образите с по-добра нискоконтрастна разделителна способност, благодарение на 32-срезов компютърен томограф, който също позволява намаляване на лъчевото натоварване за пациента с до 40%.Така новият ПЕТ скенер е много щадящ и за малките пациенти, които се нуждаят от такова изследване. „При децата то се прави под анестезия“, уточни началникът на Клиниката по нуклеарна медицина.

ПЕТ скенерПЕТ скенер

Друга иновация в клиниката е едновременно с диагностиката на ПЕТ скенера да се прави и компютърна томография с допълнително инжектиране на контраст. Този вид изследване 2 в 1 е подходящо например за пациенти с лимфом и туморни процеси в корема, а предимството, освен спестяването на още едно облъчване е, че могат да се отдефинират ясно някои прораствания и да се разграничат едни структури от други.

„В момента сме увеличили и капицетата си, като стадираме и рестадираме по повече от 20 пациенти на ден, а болните могат да се запишат за изследване на тел. 02/9230 561“, каза още доц. Хаджийска. По думите й с новата придобивка  Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Александровска” става най-добре оборудвания център от технологична гледна точка – разполага с две самостоятелни отделения с последно поколение апарати за хибридна образна диагностика – PET/CT и SPECT/CT, както и с циклотронен комплекс, в който болницата сама си произвежда флуор 18 – изотопът, нужен за изследването с ПЕК скенер.

Очаква се съвсем скоро там да започне да се произвежда и прилага рядък радиофармацевтик за диагностика на рак на простата. Това става възможно в рамките на проект с Международната атомна агенция и изграждането в болницата на специална лаборатория. „В момента този тип карционам не се стадира и не се откриват рецидиви. Така при оперирани пациенти не може да се види дали терапията дава резултат, а ако има метастази, то те се откриват твърде късно“, обясни доц. Валерия Хаджийска. С радиофармацевтика Галий 68, който се свързва с молекула, наречена простатспецифичен мембаранен антиген, обаче вече ще могат да се „хващат“ в най-ранен стадий всякакви неблагоприятни промени. В лабораторията ще се произвежда и още един тип радиофармацевтик – галий 68 дотаток, с който ще се изследват пациенти с невроендокринни тумори, които до момента също не са подлежали на стадиране и проследяване.

СПОДЕЛИ