Медицински оскар за проф. Ивайло Търнев

Откривателят на 12 редки заболявания и шеф на Клиниката по нервни болести в Александровска болница ще получи награда за цялостен принос

12400
Проф. Ивайло Търнев

Медицински оскар за цялостен принос ще получи откривателят на 12 редки болести проф. д-р Ивайло Търнев. Годишните награди, които ще възнаградят хуманизма и отговорността на лекари, болници, клиники и екипи с доказани значими постижения в областта, ще се състоят на 15 май в София.

Основните постижения на проф. Търнев могат да се разделят в две области – неврологията и клиничната неврогенетика, както и в общественото здравеопазване. Той е началник на Клиниката по нервни болести на Александровска болница и е водещ специалист по лечението на редки болести не само у нас, но и в чужбина. Той е професор в Катедрата по неврология на Медицинския университет София от 2006 г. и в Департамента по когнитивна наука и психология в НБУ от 2008 г. През 2016 г. създава и ръководи първия Експертен център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания.

Председател е на Българското дружество по невромускулни заболявания (БДНМЗ) и членува в български и световни дружества по невромускулни заболявания. Член е на Комисията по редки болести към Министерство на здравеопазването.

Проф. Търнев е специализирал неврогенетика в Оксфордския Университет „Джон Радклиф“, Великобритания и невромускулни заболявания в Института по миология „Антоан Бабински“, Париж. Бил е канен като лектор в Холандия, Германия, Испания, Австрия, Чехия, Белгия, Великобритания, Индия, Бразилия, Русия, Румъния, Македония, Турция. През 2014 г. е поканен да изнесе годишната лекция на международното дружество по невромускулни заболявания Meryon Society в Оксфорд, което е високо признание за научноизследователската му дейност.

Той е ръководител на 100 проекта, 55 научно-изследователски проекта и 45 социални проекта в областта на общественото здраве, като 27 от тях са международни. Научен ръководител е и на 17 докторанти. Има над 270 научни публикации, 120 от които в международни списания с имракт фактор. Цитиран е над 5000 пъти, като над 4000 цитати са в чужди списания. Съавтор е на 10 монографии и 7 учебника.

Проф. Ивайло Търнев има изключителна богата експертна дейност у нас и в чужбина. Той е експерт на Световната здравна организация в областта на ромското здравеопазване, член е на редица Европейски организации по невромускулни заболявания. Консултант е на Министерство на здравеопазването на Румъния и Министерство на здравеопазването на Македония по въвеждане на българския модел на здравните медиатори в тези страни, експерт е и на Световната банка по здравните проблеми на ромите.

Експерт е на УНИЦЕФ по създаването на семейно-консултативни центрове в ромски общности, член е на Националния съвет на Държавната агенция за закрила на децата, както и ключов експерт на МЗ по Програма PHARE. Член е на УС на Центъра за образователна интеграция на малцинствата към МОН, експерт на Националната мрежа за децата, консултант на НЗОК, експерт на Програма „Обществено здравеопазване“ на Фондация „Отворено общество“, член е и на Етичната комисия на МУ-София; както и комисията за високоспециализираната дейност „Клинична невропсихология“ към МУ-София. Председател на терапевтични комисии за лечение на множествена склероза, епилепсия, диабетна полиневропатия и редки болести към НЗОК.

СПОДЕЛИ