Правителството одобри бюджета на НЗОК

Малко над 3,8 млрд. лева за здраве догодина, най-много пари ще има за болниците и за лекарства

987
НЗОК

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2018 г. и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха от правителствената информационна служба. В законопроекта са предвидени 3,8 млрд. лева приходи и трансфери. Това е с 400 млн. лева повече от средствата за тази година, но пък има наложен мораториум върху разкриването на нови болници и дейности, както и за включването на нови лекарства в позитивния списък, който фонда покрива напълно или частично.

Здравноосигурителните приходи са в размер на 3,8 млрд. лева, от които над 2,5 млрд. лева са приходи от здравноосигурителни вноски и близо 1,3 млрд. лева са трансфери за здравно осигуряване.

Според разчетите, най-много пари – 1.82 млрд. лв., са предвидени за болниците. За джипита и специалисти пък са разпределени съответно по 207 милиона и 222 милиона лева, а за дентални дейности – 157 млн. лева.

За лекарства и медицински изделия са предвидени 1.098 млрд. лева или по-малко от похаречните през тази година. От тях за медикаменти за домашно лечение са отделени 718 000 лева, 282 000 лева са парите за онкопрепарати в болниците и 98 000 лева – за медицински изделия, прилагани в болничната помощ.

Заложеният резерв за 2018 г. е в размер на 114 554,3 лв., което представлява три на сто от сумата на приходите от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване. С проекта се предлагат и изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване. Прецизират се функциите на Надзорния съвет и на управителя на фонда.

Предлагат се промени, с които се гарантира посочването на отчетен документ при заплащането на потребителската такса на лечебните заведения от НЗОК, както и правото на достъп до наличната информация за ползваната от лицата дентална помощ, а не само до медицинската такава, каквато е действащата разпоредба. Очакваните резултати от приемане на законопроекта са свързани с постигане на по-ефективно разпределение на финансовия ресурс на НЗОК за 2018 г., както и придържане към бюджетната дисциплина и прозрачност, определена със Закона за публичните финанси, уточняват от МС.

СПОДЕЛИ