Пръстовите отпечатъци остават, засега

5-членен състав на ВАС реши, че няма доказателства, че ако не бъде отменен от това ще настъпят щети, предстои съдиите да кажат дали идентификацията е законна

670
пръстови отпечатъци

Пръстовите отпечатъци остават и засега пациентите ще продължат да влизат в болница с биометричните си данни. Това реши 5-членен състав на ВАС. В определението на съда се казва, че няма достатъчно доказателства за настъпване на вреди от пръстовия идентификатор.  „Не е налице ограничаване правото на болните пациенти да имат достъп до лечение и профилактика, нито жалбоподателят сочи реални вреди или настъпването на бъдещи такива за пациентите, които дори да не са материални вреди, не биха могли да бъдат компенсирани по някакъв начин в последствие след отмяната на акта. Не се касае за заплащане на лечение, или до пациенти, чието здравословно състояние е подложено на риск в резултат на изпълнението на оспорения текст, поради което не може да бъде обоснована хипотезата, че вредите за тях от действието на акта ще са необратими и непоправими“, пише в решението на магистратите.

В мотивите си съдът не е разгледал другият аспект – вредите за лекарите и лечебните заведения. Само докладчикът по делото – съдия Михайлова е дала писмено особено мнение, в което се разграничава от становището на мнозинството от състава.

Припомняме, пръстовите отпечатъци бяха въведени във всички болници на 1 ноември 2017 г. След жалба на Сдружението на частните болници и Националния център за защита правата в здравеопазването 3-членен състав на ВАС определи, че от новата система за регистрация в лечебните заведения биха могли да настъпят значителни и непоправими щети както за пациентите, така и за лекарите. Решението беше те да бъдат отменени до произнасяне на окончателно становище за тяхната законност.

Сега обаче съдиите Б. Магдалинчев, А. Димитрова, Й. Дражева и И. Дойчева са гласували срещу определението на тричленния състав на ВАС, така че пръстовата идентификация засега остава. Определението е окончателно, но с него не се спира делото. Предстои 5-членният състав да разгледа спора по същество и да реши окончателно дали ще отмени чл. 2, ал.5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Заседание по делото за сега не е насрочено.

СПОДЕЛИ