След Тръмп и Европа поиска по-евтини хапчета

Европа да се заеме с паралелния износ на лекарства, настоява Андрей Ковачев

1136
МЗ

След като президентът на САЩ поиска по-евтини хапчета, препоръки за по-добър достъп до лечение на европейците гласуваха от Kомисия по околна среда и обществено здраве на Европейския парламент. В доклада са залегнали и предложения на българския евродепутат д-р Андрей Ковачев от ГЕРБ. Той е поставил проблема с достъпа до здравеопазване и здравните неравенства като свой приоритет в настоящия мандат. Докладът няма задължителен характер, но ще очертае приоритетите на ЕС в областта на здравеопазването.

В своите предложения Ковачев подчертава, че прекомерното увеличение на цените на новите лекарствени продукти през последните десетилетия застрашава устойчивостта на националните здравни системи. Въз основа на внесените от него изменения в доклада на комисията ще бъде записано, че цените на лекарствените продукти следва да бъдат адекватни на конкретната икономическа ситуация в държавата, в която се продават.

Според българския евродепутат фармацевтичните продукти са един от основните стълбове на здравеопазването, а не просто търговска стока. Затова в своите предложения той призовава Европейската комисия да анализира причините за недостиг на някои лекарства и да обърне особено внимание на въздействието на паралелната търговия на лекарствени продукти и адекватността на европейската законодателна рамка в тази сфера. Според Ковачев Комисията и Съветът трябва да установят механизъм, чрез който ежегодно да може да бъде докладван недостигът на лекарства в целия ЕС.

Евродепутатът смята също така, че трябва да се засили сътрудничеството на европейско ниво в областта на оценките на здравните технологии, която дава информация за терапевтичната добавена стойност на лекарствените продукти в сравнение с най-добрата налична алтернатива. Според него това ще позволи оскъдния публичен ресурс да се използва по-рационално и ще подобри достъпа на пациентите до доказано ефективни терапии. Европейската комисия в момента разглежда различни опции за насърчаване на по-нататъшното сътрудничество в тази област.

Българският евродепутат предлага също така да бъдат проучени възможностите за координиране на съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки и въвеждане на нови модели, както и да се приоритизира прилагането на електронното здравеопазване.

СПОДЕЛИ