Пациенти и полицаи ще борят заедно корупцията в здравеопазването

Сигналите за искани пари „под масата“ вече директно ще отиват в МВР

1229
незаконни дарения

Националната пациентска организация и Главна дирекция „Национална полиция“ започват сътрудничество с цел превенция и борба с корупцията в сферата на здравеопазването, съобщиха от НПО.

Това ще бъде осъществено чрез интернет платформата за пациентска удовлетвореност „Здравен отзив“. Посредством нея постъпващи през портала пациентски сигнали за корупция директно ще бъдат препращани към МВР и конкретно в комисия „Здравеопазване“ към Главна дирекция „Национална полиция“, която от своя страна ще предприема действия по компетентност.

Платформата „Здравен отзив“ дава възможност на пациентите да подават сигнали във връзка с различни проблеми, сред които санитарно-хигиенни условия, неетично отношение, нерегламентирани плащания, дискриминация, лекарски грешки, отказан достъп, закъсняла линейка,  както и да споделят цялостния си опит от българската здравна система. Всеки пациент, който смята, че в болницата го лъжат, искат му пари под масата, или е недоволен от доктора може да подаде електронна жалба на адрес www.zdravenotziv.bg. Според Евростат, България е на 31-о място (от 35 страни) по удовлетвореност на пациентите от обслужването в болниците. След нас са само Румъния, Албания, Полша и Черна гора.

Дейността на комисия „Здравеопазване“ към Националната полиция е насочена към противодействие на престъпления в сферата – при наличие на сигнали за извършвани закононарушения от служители в Министерство на здравеопазването, второстепенните разпоредители с бюджетни средства и лечебните заведения, те биват насочвани към съответните структурни звена на МВР за извършване на проверка, допълват от НПО.

СПОДЕЛИ