Ректорската битка в МУ-София стигна до ВАС

Лекарският съюз се обяви в защита на проф. Вихра Миланова

1738
МУ-София

Общото събрание на Медицинския университет в София, насрочено за 11 октомври, за да освободи от длъжност действащия ректор проф. Вихра Миланова, е обжалвано пред Върховния административен съд, съобщиха от висшето учебно заведение. Оспорено е и провеждането на заседанието на 20 септември, на което е било взето решението за свикване на Общото събрание на 11 октомври.

Ректорът е сигнализирал съдебния орган, че заседанията са свикани незаконосъобразно, а в деловодството на университета не са получени нито заявленията, нито документите, касаещи решението на последното Общо събрание.

„От направената справка в деловодната система на Ректората установих, че няма депозирано надлежно оформено изявление, съдържащо списък на ¼ от членовете на Общото събрание, изразяващо желанието им за свикване на заседание на Общото събрание с обявен дневен ред и което да е дало основание на Председателя на Общото събрание – Проф. Генчо Начев да свика такова за 11.09.2016 год., с негово решение № 5630/08.09.2016 год“, се казва в съобщение на проф. Миланова до членовете на Общото събрание, с което ги уведомява за подадената жалба.

Съгласно текстовете на Административно-процесуалния кодекс жалбата спира изпълнението на решението на проф. Начев до произнасянето на съда, което означава, че насроченото за 11 октомври Общо събрание не може да се проведе. А ако все пак се състои, то ще бъде нелегитимно. Не е ясно обаче какви ще са юридическите последствия, ако заседанието въпреки всичко се състои, а ВАС не удовлетвори жалбата на проф. Миланова и обяви събранието за законно.

Подкрепяме всеки демократично и легитимно избран ректор, споделящ изложените възгледи и отстояващ практическата им реализация. Това заявяват от ръководството на Българския лекарски в официална позиция, изпратена до действащия ректор на МУ-София.

„БЛС е призван да съблюдава и отстоява в обществото очакванията за дълбок морал, етика и професионализъм на всеки български лекар. Освен със своите първични дадености и възпитание, всяко човешко същество е ценност и благодарение на усвоените знания. Висшите медицински училища са основна градивна единица на нашето професионално общество. Те са тези, които изграждат духа, богатата палитра от знания, самоотвержието и отдадеността на лекарите ни. Именно поради тази причина БЛС държи на неопетненото име на всички академични звена, обучаващи кадрите ни, както и на стриктно съблюдаване на законите в България и процеса на прием и подготовка на бъдещите лекари“, се казва още в писмото на съсловната организация.

СПОДЕЛИ