Правят график за преговорите по КТД, заплатите същите още поне 4 месеца

Работодателите в здравеопазването и синдикатите пак не се разбраха, ще се чака анализ и нов бюджет

151
заплатите

Министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева и Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването начертаха план за подписването на нов Колективен трудов договор (КТД), в който да се регламентира с колко и кога ще се вдигнат заплатите в болниците. Д-р Кондева, която преди дни призна, че според експерти от МЗ основните възнаграждения на медиците трябва да останат на сегашните нива още една година, пое ангажимент към двете страни да им бъде предоставен график за предстоящите заседания, обявиха от ведомството.

Работодателите следва да предложат структура за нов задълбочен анализ, обхващащ всички 181 лечебни заведения – държавни и общински. За целта ще бъде разработена и единна методика за оценка на причините, поради които болници не са успели да достигнат нивата на заплати от досега действащия КТД.

Паралелно с работата по анализа, на заседанията ще започне обсъждане и на конкретни текстове за нов КТД. Едно от предложенията на синдикатите е, той да бъде подписан за срок от 1 година без това да включва клаузите, касаещи възнагражденията. В тази част предложението е да се запазят същите нива като в предходния КТД – 2000 лева за лекар, 1500 лева за сестра и 910 лева за санитар, но за по-кратък период от 4 месеца. След това с приемане на новите бюджетни програми, частта за заплатите да бъде преразгледана и да се приемат нови стойности.

Работодателските организации обаче настояват при подобен подход да бъде осигурена гаранция, че НЗОК няма да налага санкции на болниците, които не са успели да постигнат необходимите нива в рамките на четиримесечния срок.

„Показахме, че има начин да постигнем консенсус, защото подписването на нов Колективен трудов договор е важно за всички ни“, коментира министър Кондева. Но от изказванията на представителите на синдикатите и работодателите не изглежда срещата да е била така ползотворна. „Чакаме анализа, за да се стъпи върху нещо конкретно и тогава вече да преговаряме. Той трябва да покаже статуквото, от което тръгваме, защото исканото увеличение от 25% сега е нереално“, обясни председателят на Сдружението на общинските болници д-р Неделчо Тотев. Той беше категоричен, че не е задължително да има КТД, за да се вдигат заплатите. „Те винаги са увеличавани, когато има възможност. Но трябва да говорим за минимално, а не за основно възнаграждение“, каза още д-р Тотев. „Работодателите продължават да искат анализи, нещо, което искат от януари. Т.е. топката ще се тупа до безкрай.  Министърката има огромно желание до помогне, но едва ли ще може да го направи. Това ще изведе хората на улицата, защото не може 3-4 години да се работи на едни и същи нива“, посочи Росица Палешникова от КТ „Подкрепа“.

 

СПОДЕЛИ