НЗОК пусна интерактивна карта на болниците и лекарите, с които работи

От нея става ясно, че използваемостта на леглата в лечебните заведения е под 50%

224
НЗОК

НЗОК, съвместно с екипите на Информационно обслужване,  стартира нов процес за представяне на информация, свързана с дейността ѝ, озаглавена „Интерактивна карта на България с данни за договорени и извършени дейности по области“. Картата, която беше реализирана в изключително кратки срокове, ще бъде достъпна чрез уеб-портала на институцията и ще осигури по-лесен достъп до най-интересните за потребителите теми по нов интерактивен начин, обясниха от касата.

Интерактивната карта ще бъде постепенно надграждана, като в началото ще стартира с брой договори на НЗОК с изпълнители и брой легла по области, за които е сключен договор с изпълнителите на медицинска помощ.

Към настоящия момент се извършва обобщаване и анализ на най-често задаваните въпроси към НЗОК, включително и по Закона за достъп до обществена информация. Информацията ще бъде подготвена, обработена и публикувана в новата карта.

Публикуваните данни ще бъдат в помощ на всички заинтересовани страни във връзка с най-често разискваните теми и се очаква да облекчат достъпа до информация от обществено значение, която е в компетенцията на НЗОК. Интерактивно предоставената информация ще може да се достъпва и във формат, позволяващ машинна обработка, което ще отговори на нуждите на заинтересованите от последващото ѝ обработване и използване.

Предстои всички публикувани данни да бъдат достъпни и на английската версия на сайта, съобщиха още от НЗОК.

Едва 48.94% е използваемостта на леглата в болниците, сключили договор с НЗОК, за април 2024 г., показват например данните от интерактивната карта. Общият брой на леглата пък е 49 812.

Индивидуалните практики в първичната извънболнична помощ, сключили договор с фонда, са 3106, а груповите – 214. По отношение на специализираната извънболнична помощ данните сочат, че броят на индивидуалните практики, работещи с НЗОК, е 2637, а договорите на касата с медицински центрове и диагностично-консултативни центрове са 727. НЗОК работи и с 5747 дентални лекари.

За април общият брой на е-протоколите за лекарства е 37 705, като одобрените от тях са 36 580, показват още данните от интерактивната карта. От тях става ясно също, че одобрените помощни средства за хора с увреждания за месеца са 6994, а отказаните – 269.

СПОДЕЛИ