Министър Кондева уволни шефа на инвестиционната компания за детската болница

Причина за отстраняването на Николай Борисов е доклад на вътрешния одит, който е констатирал нарушения в дружеството, до провеждането на конкурс поста заема д-р Влатко Глигоров

176
детска болница
Теренът в Горна баня, където трябва да бъде построена Националната детска болница. Снимка: БТА

Министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева освободи директора на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД (ЗИКДБ) Николай Борисов, съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.

Мотивът за решението са констатациите от извършения в дружеството вътрешен одит и доклад, касаещ изпълнението на решението на Народното събрание. Установени са редица нарушения, включително неправомерно забавяне в сключването на договора за разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на ЗИКДБ; необосновано разходване на суми за юридически услуги при наличие на административен капацитет за консултиране от страна на членовете на Борда на директорите; липса на депозирана Бизнес програма от страна на Съвета на директорите; неизпълнение на решението на НС за предоставяне на актуализиран план-график за ускорено изграждане на Национална детска болница и недостатъчна комуникация и прозрачност с обществеността по създаването на лечебното заведение, поддържането и ежедневното актуализиране на информацията на сайта на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

Министър Кондева покани представители на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница на среща в МЗ, за да ги запознае с констатациите от извършения одит и да им съобщи лично за промяната в управлението на ЗИКДБ. Освен това тя представи пред ОС решения на изложените от членовете проблеми по време на предходната среща на 10 май, които се отнасят до комуникацията с ведомството. Например както е обещала е създадено координационно звено с представители на отговорните дирекции в МЗ, обясниха от ведомството.

По време на срещата бе представен временно изпълняващият длъжността директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – д-р Влатко Глигоров, който поема поста до провеждането на конкурс. Той е специалист по акушерство и гинекология, има придобити магистратура по здравен мениджмънт и докторантура по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Има богат опит в кризисния мениджмънт на средно и високо ниво.

СПОДЕЛИ