МЗ дава 15 млн. лв. за обучение по дефицитни специалности и в области без лекари

Първоначално ще бъдат финансирани 10 педиатрични специалности, както и инфекциозни болести, лицево-челюстна хирургия и съдебна психиатрия

311
специалности

Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на проект „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“ в началото на април 2024 г., с подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Това съобщават от МЗ. Отпуснатото финансиране е 15 млн. лв., а изпълнението ще продължи до края на 2028 г.

Основната цел е да се подпомогне процесът по осигуряване на здравната система с достатъчно медицински специалисти и едновременно с това да се постигне балансираното им териториално разпределение. С проекта ще се предостави финансова подкрепа за обучението на специализанти по определени специалности и в такива области от страната, където е идентифициран най-голям настоящ или очакван недостиг от кадри.

Броят на специализантите, които могат да се финансират по проекта, както и областите с най-ниска осигуреност със съответните специалисти са определени на базата на изготвен от Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) анализ, в който са взети предвид редица характеристики на човешките ресурси в здравната система, включително спецификата и значението на отделните специалности за постигане на приоритетите в сектора.

Първоначално ще бъдат финансирани следните специалности с най-голям настоящ или очакван недостиг на национално ниво: Детска гастроентерология, Детска ендокринология и болести на обмяната, Детска кардиология, Детска клинична хематология и онкология, Детска неврология, Детска нефрология и хемодиализа, Детска пневмология и фтизиатрия, Детска психиатрия, Детска ревматология, Педиатрични здравни грижи, Епидемиология на инфекциозните болести, Лицево-челюстна хирургия, Съдебна психиатрия.

Условията за кандидатстване и необходимите документи за участие в процедурата по подбор предстои да бъдат публикувани на уебсайта на МЗ.

СПОДЕЛИ