АДФИ не установи престъпления и корупционни практики в „Пирогов“

Въз основа на одитен доклад, който още не бил получен в МЗ, са издадени 4 акта за маловажни административни нарушения

208

Приключи проверката в „Пирогов“ на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), инициирана от министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков и присъединената, към неговия сигнал, прокурорска преписка, както и подадени писма до прокуратурата и АДФИ от ръководството на спешната болница, съобщават от лечебното заведение.

В 93 страници Одитният доклад отразява цялостната проверка в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ за дейността ѝ в периода от началото на юли 2022 г. до края на юли 2023 г. В доклада на АДФИ и в неговите констатации няма данни за извършени престъпления, злоупотреби, корупционни практики и/или нанасяне на щети в лечебното заведение.

Въз основа на този доклад са издадени 4 акта за административни нарушения. Първите три акта са за забавяне от няколко дни на качване на информацията в специализираната информационна система ЦАИС. В практиката на АДФИ това забавяне се определя като маловажно. Последният акт е за закупуване на медицински консумативи в ситуация на непроведен от предходното ръководство търг и неприключила процедура по нов. Това е извършено от ръководството в ситуация на крайна необходимост поради непрекъснатия 24/7 режим на работа с най-тежките пациенти от София и цялата страна. Тази практика е установена в повечето лечебни заведения в страната. Според чл. 8 от ЗАНН „Не са административни нарушения деянията, които са извършени при неизбежна отбрана или крайна необходимост.“

Като заключение одитният доклад на АДФИ постановява, че няма престъпление, няма корупционни практики. „Сега остава да разберем дали въз основа на констатациите на АДФИ министърът на здравеопазването ще оттегли решението за смяна на ръководството, аргументирано с извършени финансови злоупотреби и престъпления„, коментират от спешната болница.

В Министерството на здравеопазването все още не е получен доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция. На база на нормативната уредба МЗ следва да бъде уведомено от директора на АДФИ за резултатите от извършената финансова инспекция. Така отговориха от здравното ведомството на „Пирогов“. От МЗ уточняват, че съгласно законовите разпоредби спешната болница има законоустановен срок да представи становище по връчения доклад, след което следва да бъде изготвено заключение по доклада.

„Коментар по констатациите от извършената проверка на АДФИ може да бъде направен едва след като екипът на МЗ се запознае със съдържанието на документа“, посочват още от ведомството и припомнят, че въз основа на констатирани нарушения от звено „Вътрешен одит“ на здравното министерство са сезирани всички компетентни органи, включително и прокуратурата, която все още не се е произнесла по случая.

СПОДЕЛИ