Приеха законовите промени за по-добра проследимост на лекарствата

Депутатите единодушно поискаха ускорено изграждане на Националната детска болница и задължиха здравния министър да им се отчита всеки месец

225
лекарствата

Парламентът прие окончателно промени в Закона за лекарствата в хуманната медицина, с които се цели да се повиши проследимостта на наличните количества лекарства и да се ограничи на незаконният им износ.

С промените се предвижда Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да осигурява свързаност на националния идентификационен номер на лекарството с кода на продукта в Позитивния лекарствен списък (списък на медикаментите, заплащани от НЗОК).

В шестмесечен срок трябва да бъдат синхронизирани електронните системи на МЗ, ИАЛ, НСЦРЛП, НЗОК, Българската организация за верификацията на лекарствата, притежателите на разрешение за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти, болниците, центровете и хосписите. Целта на дигиталната синхронизация е да се осигури съвместимост и свързаност между системите, за да може автоматично да се обменят данни в реално време.

Притежателят на разрешение за употреба или на удостоверение за регистрация на лекарствен продукт се задължават да предоставят на ИАЛ информация за кода на продукта в срок до 14 дни от публикуването на медикамента в ПЛС. В същия срок трябва да бъде предоставена информация и при промяна в обстоятелствата.  Лекарствата, за чийто код няма предоставена информация на ИАЛ в посочения срок, няма да бъдат заплащани от НЗОК. Агенцията по лекарствата предоставя информация за медикаментите на касата и здравното ведомство всяка седмица. Медикаменти, които не са верифицирани и отписани от системата, също няма да бъдат заплащани от касата. Изискванията влизат в сила шест месеца след обнародването на промените в закона.

С друго решение народните представители задължиха министъра на здравеопазването до 30 дни да внесе в парламента план за ускорено изграждане на Националната многопрофилна детска болница. Освен това той ще трябва да предоставя ежемесечни отчети за напредъка по проекта. Ще бъде създадена и интернет страница, където ще се публикува пълната информация, свързана с изграждането на болницата.

По време на изказванията Гроздан Караджов от „Има такъв народ“ обяви, че с това решение народните представители нарушават Конституцията, тъй като на парламента се вменяват функции на изпълнителната власт. Все пак предложението с вносители от ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ беше прието единодушно.

„Основната идея на решението е да покажем, че най-високата институция – Народното събрание, е твърдо решена Детската болница да се случи. Не е знак, че нямаме доверие на изпълнителната власт, знак е, че нямаме доверие на Министерството на здравеопазването. От 2020 г. много министри проспаха този проект, някои сключиха договори с търговски дружества за обследване на терени, други нищо не направиха, а трети направо го спряха“, каза от парламентарната трибуна председателят на здравната комисия и депутат от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов.

Така още следващата седмица проф. Христо Хинков ще трябва да представи на Народното събрание отчет, изготвен след цялостен одит на извършените действия, постигнатите резултати и разходваните средства от Здравна инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница.

СПОДЕЛИ