НЗОК вече няма да плаща онколекарствата с огромна разлика

Истинското спиране на източването на обществен ресурс обаче ще се случи, когато тръгне централизираният търг на МЗ

176
НЗОК
Доц. Васил Пандов от ПП-ДБ е един от вносителите на поправката в ЗЗО

НЗОК вече няма да плаща онколекарствата на болниците с огромна разлика в цените, както беше досега. Припомняме, в някои случаи разликата за един и същ медикамен между най-ниската постигната цента от дадено лечебно заведение до най-високата достигаше 28 пъти или 2800%. С поправката в Закона за здравното осигуряване, която парламентът днес прие, печалбите по веригата на снабдяване ще се ограничат, а обществените средства ще се спестят и ще се спре източването на НЗОК.

Законодателните промени са внесени от депутата от ГЕРБ и председател на здравната комисия проф. Костадин Ангелов и доц. Васил Пандов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Преди дни те имаха две отделни предложения за решаване на проблема, но го обединиха в едно общо. И така таванът, по който здравната каса ще заплаща медикамент на дадена болница, когато няма централизирано договаряне на тези цени, ще се изчислява през 6 месеца по специална формула.

Според гласуваната промяна НЗОК ще заплаща най-ниската цена, постигната от болницата, не по-висока от средната претеглена стойност. Ако лечебното заведение е постигнало цена, която е с повече от 20% по-висока от най-ниската цена, търговците на едро ще връщат тези пари на лечебните заведения. Васил Пандов от ПП-ДБ, един от вносителите на промените, обясни, че това, което се предлага, е да няма повече от 25% разлика.

Договорите между здравната каса и изпълнителите на медицинска помощ, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, може да се съставят както на хартия, така и като електронен документ, и се подписват от страните с квалифициран електронен подпис. Те се изпращат чрез информационната система за сигурно електронно връчване.

Депутатите приеха в срок до 1 април 2024 г. министърът на здравеопазването да създаде наредба в съответствие с изискванията на този закон. А от 1 юли 2024 г. НЗОК да заплаща лекарствените продукти на стойност, равна на стойността, определена от приетия механизъм за изчисляване.

До 1 юли т.г. договорите, сключени до влизането в сила на този закон между изпълнителите на болнична медицинска помощ и притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, се привеждат от тях в съответствие с изискванията на този закон.

От БСП обаче изразиха съмнение в ефективността на поправката и предложиха болниците да не са търговски дружества, а частните също да провеждат обществени поръчки. Според депутати от всички парламентарни групи истинското решение на проблема е тръгването на централизирания търг на МЗ, който обаче и в момента се обжалва.

СПОДЕЛИ