СЗО посочи къде ИИ може да помогне и къде да навреди

От организацията призовават за регулиране на отговорността, защита на личните данни и коректно обезщетение при неблагополучие

432
изкуствен интелект

Според Световната здравна организация (СЗО) изкуственият интелект (ИИ) може да направи революция в здравните грижи – например в разработването на лекарства и в скрининга, но трябва да се внимава за потенциални рискове, съобщи АФП.

В документ, публикуван в четвъртък, СЗО анализира опасностите и предимствата, свързани с употребата на големите мултимодални модели (LMM) – генеративна технология на ИИ, която се развива с бързи темпове. LMM могат да използват различни типове данни, да разчитат текст, изображения и видеозаписи и да генерират резултати, които не са ограничени от типа на данните, въведени в алгоритъма. „Предвиждаме, че LMM ще бъдат широко употребявани и прилагани в здравните грижи, в научните изследвания, в общественото здравеопазване и в разработката на медикаменти“, се казва в анализа на СЗО.

Организацията дефинира пет области, които биха могли да използват тази технология: скрининг (например за отговор на запитвания от страна на пациентите), научни изследвания и разработка на лекарства, обучение на лекари и медицински сестри, административни задачи, помощ за пациента (например при наличие на определени симптоми).

Тази технология представлява голям потенциал, но СЗО подчертава, че вече е е станало ясно, че LMM могат да продуцират фалшиви резултати, неточности, отклонения, непълни резултати. LMM се използват все повече в здравните грижи и медицината, но грешките и неправилната употреба са неизбежни, се казва в анализа.

Документът на организацията представя и нови етични препоръки в управлението на LMM. Формулирани са повече от 40 препоръки към правителствата, технологичните компании и извършващите здравни услуги относно начина за сигурно използване на технологията. „Генеративните технологии на ИИ имат потенциала да подобрят здравните грижи, но само при положение, че тези, които развиват, регулират и използват технологиите, взимат предвид съпътстващите рискове. Имаме нужда от информация и прозрачна политика за изработване на концепция, развитие и употреба на LMM, за да получим по-добри резултати в областта на здравеопазването и да преодолеем неравнопоставеността, която продължава да съществува“, подчерта Джереми Фарар, главен учен на СЗО.

СЗО призовава за регулиране на отговорността с цел гаранция, че ощетените от употребата на LMM ще бъдат коректно обезщетени и ще им бъдат предоставени други форми на здравна помощ. Организацията подчертава, че съответствието между LMM и съществуващите регулации, главно по отношение на защитата на данните, също предизвиква безпокойство. Опасението е, че LMM биха могли да бъдат разработвани и прилагани от технологичните гиганти и това да доведе до господстващо положение на някои компании.

СЗО препоръчва LMM да бъдат прилагани не само от лекари и инженери, но и от специалисти по здравни грижи и пациенти. Организацията обръща внимание на киберсигурността и евентуалното поставяне в риск на поверителна информация и на надеждността на здравните грижи. СЗО заключава, че правителствата би трябвало да възложат на регулационните органи одобрението на употребата на LMM в здравеопазването и настоява за проверки, за да бъдат оценени последствията от тази технология.

СПОДЕЛИ