Проф. Владов: Онкологията все по-често ще се обръща към трансплантологията

ВМА събира светила от цял свят на курс за новостите при лечението на хепатоцелуларния карцином

Владов
Проф. Никола Владов, ръководител на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА

Трансплантация на черен дроб при пациенти с хепатоцелуларен карцином е най-модерното лечение в момента, заяви за Скенер.нюз проф. Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия на ВМА. „В последните години много се разшириха индикациите именно за присаждане на черен дроб при пациенти с хепатоцелуларен карцином, големи центрове по света създадоха свои критерии за подбор на подходящите реципиенти“, обясни той.

„Когато лекуваме пациентите с рак на черния дроб с операция, статистиката показва, че туморът се завръща в 70% от случаите в остатъка от черния дроб. Когато обаче трансплантираме тези пациенти, то рецидивите намаляват до само 20%, което е сериозен успех“, подчерта проф. Владов. Той е сигурен, че все по-често онколози и чернодробни хирурзи ще работят заедно, тъй като трансплантацията е показана и за пациенти с метастази в черния дроб от рак на дебелото черво, с метастази от невроендокринни тумори или карцином на жлъчните пътища.

„Разбира се, всичко това става при строги индикации и правилен подбор, за да бъде включен някой в листата на чакащите“, уточни проф. Владов. По думите му след навлизането на медикаментите за Хепатит С и широкото ваксинално покритие срещу Хепатит Б, значително намалява броя на заразените пациенти и съответно на такива, които се нуждаят от трансплантация.

Хирургията и боговете

На 16-и ноември едни от най-изтъкнатите международни експерти в областта на чернодробната хирургия и трансплантологията идват в България. ВМА ще бъде домакин на поредното издание на следдипломния курс, организиран от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на тема „Хепатоцелуларен карцином и мултидисциплинарния подход при неговото лечение“. Сред чуждестранните гости са проф. Ф. Бонишон (Франция), проф. К. Ким (Южна Корея), проф. О. Собран (Франция), проф. Г. Торзили (Италия), проф. Е. Висенте (Испания), проф. И. Попеску (Румъния), проф. Я. Токат (Турция), проф. З. Милошевич (Сърбия), проф. А. Карамаркович (Сърбия), проф. Д. Балчи (Турция) и проф. Ф. Ботеа (Румъния). Те ще представят различните методи на лечение на рака на черния дроб – локорегионално, хирургично, емболизация, радиоемболизация, системна химиотерапия и най-новото – чернодробна трансплантация.

„Ракът на черния дроб е обект на мултимодално лечение. ВМА е център за такова лечение, тъй като можем да предложим целия обем от дейности. Това е заболяване, с което се занимават не само чернодробните хирурзи, но и онколозите, гастроентеролозите, инвазивните радиолози“, посочи началникът на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия във Военномедицинска академия. Проф. Владов напомни и че болницата прилага и целия спектър от лапароскопска хирургия, като така се дава шанс на иначе отказани за операция пациенти в тежко състояние.

За 20 години 20 000 хиляди пациенти

Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военномедицинска академия отбелязва през 2023 г. 20 години от своето създаване. Числата показват, че за този период през звеното са преминали 21 014 пациенти, а направените оперативни интеревенции са 19 628. „Но извън сухата статистика, важно е да кажем, че във ВМА беше изградена истинска школа в областта на чернодробната хирургия – школа, която се ползва с голям международен авторитет“, гордее се проф. Никола Владов.

4 години след основаването на клиниката, след много упорит труд и множество обучения идва и вдъхновяващият резултат – на 21 април 2007 г. е направена първата чернодробна трансплантация във ВМА. „До момента ние сме направили 97 подобни интервенции и смело мога да заявя, че във ВМА чернодробната трансплантация е една рутинна операция“, коментира още проф. Владов. Но стремежът към непрестанно усъвършенстване не спира дотук. През януари 2009 г. екипът му извършва и първата трансплантация от жив донор, а четири години по-късно – през януари 2013 г. – и първата ретрансплантация.

Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология е профилирана в извършването на оперативно лечение на черния дроб и панкреаса с голям и много голям обем на сложност, както и всички съвременни интервенции в областта на висцералната хирургия по лапароскопски или конвенцинален метод. „Започнахме много амбициозно още от самото начало. И не сме сваляли летвата и до днес. Месец след отварянето на клиниката направихме първата панкреатодуоденална резекция. Общо сме направили 684. През септевмри 2004 г. направихме първата венозна резекция за карцином на панкреаса. Имаме общо 126. През юни 2006 г. с екипа ми извършихме първата в България лапароскопска резекция на дистален панкреас. Досега са 198 такива процедури“, пресмята проф. Владов и продлъжава: „През май 2004 г. направихме първата дясна хепатектомия, а през юни 2006 г. – първата резекция и реконструкция с протеза на долната празна вена, месец по-късно и първата лапароскопска анатомична чернодробна резекция в България.

„Ние имаме възможност да работим високотехнологична хирургия, не само заради квалификацията на нашия екип – всички сме преминали редица обучения и специализации в най-реномираните центрове зад граница, но и заради условията, които ВМА ни осигурява. Работим с най-добрата апаратура. А операционните зали на клиниката бяха първите, ремонтирани изцяло по всички световни стандарти“, подчерта проф. Владов.

СПОДЕЛИ