Университетските болници подкрепиха „Майчин дом“ и директора й

Призоваваме да се спре с публичното уронване на престижа на лечебните заведения и техните ръководства и напомняме, че никой директор не си определя заплатата, заявяват от АУБ

1068

Да се спре уронването на престижа на „Майчин дом“ и на директора й, призовават от Асоциацията на университетските болници в отворено писмо до премиера, до здравния и до образователния министър, председателите на парламентарните комисии по здравеопазване и образование, както и до медиите. В писмото се изтъква, че никой директор не си определя сам заплатата, но и никой няма право да забрани на пациентите да избират кой да ги лекува. „От месеци със загриженост следим целенасочени кампании срещу редица университетски болници в страната и техния мениджмънт, но те са основен стълб за развитието на медицината в България, като обучават огромен брой от бъдещите специалисти и лекуват най-тежко болните пациенти“, се посочва още в писмото.

Скенер.нюз публикува позицията на АУБ без редакторска намеса:

Асоциацията на университетските болници в България бе сезирана с молба от ръководителите на структури в СБАЛАГ „Майчин Дом“, с която се настоява за позиция по разразилия се скандал в медийното пространство.

От месеци със загриженост следим целенасочени кампании срещу редица университетски болници в страната и техния мениджмънт. Университетските болници са основен стълб за развитието на медицината в България, като обучават огромен брой от бъдещите специалисти и лекуват най-тежко болните пациенти.

СБАЛАГ „Майчин Дом“ е символ на академизма в медицината, бидейки най-старата АГ болница в страната. През 120 годишната и история в болницата са работили поколения  изтъкнати лекари, професори и академици, които са създали и продължават да развиват школата на българското акушерство, гинекология и неоантология.

С притеснение и безпокойство наблюдаваме как определени лица рушат имиджа на институцията и нейното ръководство. На брифинг в „Майчин Дом“ на 12.09.2023 г. всички хабилитирани завеждащи клиники лекари, ръководители на отделения, както и завеждащите катедри са подкрепили директора на болницата проф. д-р Иван Костов.

Призоваваме да се спре с публичното уронване на престижа на болниците и техните ръководства, в частност на университетската болница „Майчин дом“, нейното ръководство и лично на изпълнителния директор проф. Иван Костов. Осигуряването на спокойна среда е важно за успешната лечебна, образователна и научна дейност на болниците. Разпространението на недоказани факти и обвинения в публичното пространство е недопустимо и вредно не само за болниците в страната, а и за цялото ни общество. Рушенето на авторитета на лечебни заведения, лекари, мениджъри, преподаватели чрез публикуване на недоказани по предвидения в законите на страната ред внушения и обвинения е изключително деструктивно. Нанася се вреда не само на лекарското съсловие като цяло, но и на гражданите на Република България, които разчитат да получават високотехнологична и качествена здравна помощ, като се създава недоверие в цялата здравна система.

За пореден път Ви информираме, че директорите и управителите на лечебните заведения у нас се ИЗБИРАТ за определен срок, по определен в специалните закони ред. Всеки, който желае и отговаря на критериите, може да се кандидатира, и ако бъде избран, да управлява и представлява лечебно заведение.

Нито един директор или управител не си определя заплатата. Тя се определя за частните лечебни заведения от собственика, а за държавните и общинските такива по реда, предвиден в Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане. В университетските болници на България работят водещи лекари, учени и преподаватели, които заедно със студентите и специализантите в медицинските университети са най-големият капитал и потенциал на българското здравеопазване.

Никой не може да лиши временно избраните лекари на управленски позиции в болниците от правото да практикуват своята професия. Това право е дадено от Конституцията. Никой няма право да забрани на българския пациент да избере кой, кога и как да го лекува.

За пореден път апелираме да не се занимаваме като общество с дребнотемие, а да се концентрираме върху решаването на огромните проблеми и предизвикателства, които стоят пред нас. Република България е правова държава, член на Европейския съюз. Живеем в XXI-ви век и е крайно време да сме наясно, че спорните въпроси не се решават с доноси и публикации, в които не се отразява едновременно и позицията на засегнатата страна, а по предвидения в закона ред. Последната дума има компетентният съд с влязло в сила съдебно решение относно вината, или липсата на такава у когото и да било.

СПОДЕЛИ