Износ на лекарства само при 100% задоволено вътрешно потребление

Депутатите задължиха здравния министър всяка седмица да предоставя информация за липсващите медикаменти, както и да разшири обхвата на лекарствените продукти, които се отпускат с е-рецепта

311
СЕСПА

Износът на лекарства от страната да се спира когато наличностите от даден продукт паднат под 100% от необходимите за задоволяване на вътрешното потребление за срок от 1 месец. Това предвиждат промени в Закона за лекарствата в хуманната медицина, публикувани на сайта на МЗ за обществено обсъждане. За сравнение сега прагът за спиране на износа е когато наличностите паднат под 65% от необходимото за гарантиране на вътрешните потребности. Освен това се променя и базата, въз основа на която се изчислява средномесечното потребление: периодът да е 12 вместо 6 месеца, за да обхваща сезонните колебания. Увеличава се и самият списък с медикаменти, чиито количества ще бъдат наблюдавани.

Припомняме, това са текстовете, които изготви и предложи служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев за справяне с проблема с недостига на лекарства у нас. Въпросът е защо сегашният екип на МЗ се бави два месеца и не успя да предложи вече изготвен законопроект преди лятната ваканция на депутатите.

Предвижда се в списъка за забрана на износа на лекарствени продукти да се включват и медикаментите, за които е подадено уведомление за планирано временно или постоянно преустановяване на продажбите, уведомление за преустановяване на продажбите на лекарствения продукт в резултат на непредвидими обстоятелства, както и лекарствата, включени в списъка за специфичен недостиг, публикуван на интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата, които са включени в Позитивния лекарствен списък.

Търговците на едро пък ще трябва да предоставят на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) чрез СЕСПА информация за физическите и юридическите лица, които са получили лекарства от тях чрез търговците на дребно. Въвеждат се и законови задължения за притежателя на разрешението за употреба да предоставя на ИАЛ чрез СЕСПА уведомленията за количествата лекарствени продукти, включени в ПЛС, които е планирал да достави, както и по какви причини временно ще се спират или забавят обявените доставки.

Друга промяна, която се предлага, е в случаите на установен недостиг на конкретен медикамент да се прилага съкратена административна процедура по издаване на разрешението за извършване на паралелен внос, като това вече ще става за 14 дни.

В законопроекта се завишават и глобите за всички участници по веригата на лекарствоснабдяването, които не спазват правилата, като са предвидени и принудителни мерки. Например контролните органи да могат запечатват обекти и да забраняват достъпа до тях.

Също така се предлага изрично законово регламентиране на продажбата на лекарства по лекарско предписание само срещу рецепта. От обхвата на това задължение са изключени случаите, в които чрез болничните аптеки лечебните заведения прилагат терапия на настанените за лечение в тях пациенти.

На среднощното си заседание вчера пък депутатите от парламентарната здравна комисия задължиха проф. Христо Хинков в най-кратък срок да направи промени в Наредба 4, с които да се разшири обхватът на лекарствата, отпускани с е-рецепта. Мярката, чиято цел е да се преодолее недостига на медикаменти, беше предложена от проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС и подкрепена от доц. Васил Пандов от ПП-ДБ. Председателят на комисията проф. Ангелов напомни на проф. Хинков, че ако има паралелен износ, за какъвто алармираха експерти, и в същото време няма лекарства за българските пациенти, то здравният министър трябва със заповед да забрани този износ временно. „Да, има европейска директива, но няма как да се страхуваме, че ще бъде наложена санкция на страната ни, когато българските пациенти са оставени без животоспасяващи лекарства. Разбирам, че ще има недоволни от такава заповед, но това не е работа на министъра, неговата работа е да защитава интересите на гражданите“, заяви проф. Ангелов.

Депутатите решиха още до 18.00 часа на 10 август министърът на здравеопазването заедно с управителя на НЗОК да издаде указания на личните лекари как да действат във връзка с липсата на 6-компонентната ваксина за бебета „Хексацима“. Освен това проф. Хинков ще трябва всяка седмица да предоставя информация за липсващите лекарства.

СПОДЕЛИ