Как по света намаляват вредата от пушенето – добрите примери от Англия до Япония

Бездимните алтернативи значително намаляват вредата, но само ако не се смесват с цигари

462
пушачи

Напредъкът в науката и технологиите позволяват на обществото да намали неблагоприятните ефекти от продължаването на потенциално вредно поведение. Това е известно като намаляване на вредите.

Концепцията за намаляване на вредите се отнася до политики и програми, които имат за цел да намалят вредата от пристрастяващото поведение за индивидите, общността и обществото. Намаляването на вредите не е еквивалентно или по-добро от спиране на първоначалното поведение, тъй като не елиминира риска от увреждане, но е по-добро от продължаване на първоначалното поведение. Помагането на хората да преминат към по-малко вредни алтернативи може да бъде по-ефективен подход.

От слънцезащитни продукти до предпазни колани и електрически автомобили – това са все иновации за намаляване на вредите, някой от тях от години са неразривна част от ежедневието ни.

Концепцията за намаляване на вредата от тютюнопушенето (THR) се отнася до намаляване на нивата на заболеваемост и смъртност от употребата на тютюн сред пушачите. Пълният отказ е най-добър, но е нереалистичен. Много обществени здравни организации, здравни специалисти и регулаторни органи, признават, че са необходими нови политики, които да допълнят стратегиите за превенция и спиране, които не са достатъчни. Прогнозите сочат, че през 2025 г. все още ще има приблизително 1 млрд. пушачи – приблизително същия брой като днес.

Наред с превенцията на пропушването при младите хора и насърчаването на пушачите да спрат, в много държави вече се прилага подхода за намаляване на вредата от пушенето. Огромното мнозинство токсични вещества в цигарения дим се образуват при горенето на тютюна. Продукти, при които тютюнът не гори, като електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия, не са без риск и водят до пристрастяване, но имат значителен потенциал за намалена вреда в сравнение с цигарите, при условие че преминат подходяща научна оценка и отговарят на определени стандарти за качество.

До 2 десетилетия ще има държави, в които цигарите ще бъдат спомен от миналото. Това са държавите, които подкрепят вейпинга и подхода на намалената вреда като начин да намалят броя на пушачите, обявиха водещи специалисти на 10-тата международна среща E-cigarette Summit в Лондон в края на миналата година.

пушенето

Според експерти здравните политики в България относно действията срещу тютюнопушенето са остарели , защото се търси пълен отказ, който за повечето от пушачите е невъзможен. В другите държави правителствата и различните държавни институции чертаят нови политики срещу вредния навик и взимат решения, подкрепени от нови научни изследвания  за намаляване на вредата чрез бездимни алтернативи.

Добри практики от Швеция, Норвегия, Англия, Нова Зеландия, Япония показват приложимостта и ефективността на политиката за намаляване на вредата от тютюна, когато обаче напълно се изключи цигарения дим и се премине изцяло на бездимни алтернативи. Ефективността и здравните ползи драстично намаляват при т.нар. двойни потребители, които  използват едновременно цигари и бездимни алтернативи.

Швеция и Норвегия

пушенето

Швеция е отличен пример за намаляване на вредата от тютюна. Благодарение на снуса, процентът на пушачите в Швеция пада рязко след 80-те години от 35% до под 5, 6% – постижение, което никоя друга държава в света не е успяла да повтори. И не само това- има 38% по-ниска заболеваемост от рак и  близо 40% по-ниска смъртност от тютюнопушене в сравнение с останалата част от ЕС.  Тези 5.6% тютюнопушене в Швеция представляват една четвърт от средните нива за ЕС от 23% и са най-ниската стойност в ЕС, както и една от най-ниските в света.  Затова и скандинавската държава е на път да се превърне в първата страна без тютюнев дим в света с дял на пушачите  под 5%.

За по-голямата част от света дебатът за тютюнопушенето е как да стигнем до финала – по-малко от 5% процент на разпространение на тютюнопушенето. Норвегия има късмета да наближава тези 5%  и причината е в навлизането на пазара на снус през 90-те години, а не високите данъци върху цигарите, които са факт от 70-те“ , казва д-р Карл Лунд, старши изследовател в Новрежкия институт по обществено здраве.

Англия

пушенето

През последните години Англия отбеляза драстичен спад на пушачите и забележителен успех в програмите си за отказване на пушенето чрез поведенческа подкрепа и електронни цигари. Цялостната политика в Обединеното кралство е в подкрепа на вейпинга и това е от решаващо значение за успеха на борбата с пушенето, смятат експертите. Правителството си е поставило за цел да постигне 5 % пушачи до 2030 година и продължава да залага на стратегията, която доказано работи. Миналия месец здравните власти на Англия обявиха първата в света програма, чрез която ще бъдат раздадени 1 млн. безплатни стартови пакети за вейпинг, за да се откажат хората напълно от вредния навик и да преминат на електронни цигари.

Нова Зеландия

пушенето

Нова Зеландия също е напът да се справи с епидемията от тютюнопушенето чрез прогресивни мерки. Цигари няма да се продават на хора, родени след 1 януари 2009 г. Така постепенно ще се елиминират цигарите и пушенето, и ще се подкрепят бездимни алтернативи.

„Искаме електронните цигари да са на разположение, за да подкрепят отказването на тютюнопушенето. През последните месеци станахме свидетели на най-големия спад в тютюнопушенето и това може да се дължи на наличието на електронните цигари“, ĸоментира здравният заместник-министър Aйeшa Bepaл.

Япония и Южна Корея

пушенето

5 г. след появата на нагреваемите тютюневи изделия потреблението на цигари в Япония спадна с 44% . Това е невиждан срив в продажбите на цигари, коментират експерти.

Освен това, се появяват реални доказателства за потенциала за намаляване на вредите на тези продукти. Проучванията на населението на Япония показват значителна низходяща тенденция в хоспитализациите, дължащи се на хронична обструктивна белодробна болест и исхемична болест на сърцето от 2017 г. насам, именно когато на пазара се налагат нагреваемите тютюневи изделия.

Съседна Южна Корея също видя, че нейната традиционна цигарена индустрия губи клиенти с безпрецедентна скорост след въвеждането на бездимните алтернативи и наблюдава подобни здравни тенденции. Проучване от 2021 г. на Медицинския колеж на Националния университет в Сеул установи, че в сравнение с тютюнопушенето, преминаването към продукти с намален риск – което в Южна Корея е почти изключително устройства с нагряване на тютюн- е свързано с 23 процента по-нисък риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания.

САЩ

Властите в Съединените щати също изглежда признават потенциалните ползи за здравето от нискорисковите продукти. През юли 2020 г. Администрацията по храните и лекарствата /FDA/ разреши устройството за нагряване на тютюн IQOS като тютюнев продукт с модифициран риск, което означава, че „продуктът ще бъде или се очаква да бъде от полза за здравето на населението като цяло“. FDA също  предостави през 2019 година  статут на тютюневите изделия с модифициран риск на осем бездимни тютюневи продукта снус въз основа на същите критерии.

СПОДЕЛИ