Проф. Даниел Вълчев прави и здравен барометър

Първото издание на инициативата ще е на 16 май, в екипа участва и проф. Тодор Кантарджиев

292
Даниел Вълчев
Проф. Даниел Вълчев

Нова инициатива, насочена към наблюдение, анализ и оценка на състоянието, ефективността, устойчивостта и развитието на системата на здравеопазването стартира екип на проф. Даниел Вълчев, ректор на Юридическия факултет на Софийския университет.

Първото издание на здравния барометър ще бъде представено на 16 май. Тогава проф. Вълчев и проф. Тодор Кантарджиев ще очертаят основните индикатори и използваната методология. Първоначалният анализ показвал, че системата на здравеопазването се характеризира с няколко недостатъка – отсъства единна информационна система, което прави трудно търсенето, систематизирането и сравнението на данните, но всички са публично достъпни, информацията се публикува със сериозно закъснение, липсва публично достъпен анализ. „Методологията на изследването ще включва система от обективни индикатори, изследващи различни аспекти на системата на здравеопазването, които биха позволили да се правят обективни изводи и да се избегне често открояващата се склонност за произволни ценностни съждения и преднамерени политически оценки“, обясни Даниел Вълчев.

„Опитът, натрупан при подготовката на Юридически барометър, ни дава самочувствието да стартираме новата инициатива. Доколкото развитието на здравната система е функция и на доверието на обществото, анализът ще включва и периодично проучване на общественото мнение“, добави проф. Вълчев.

В проекта участват здравни експерти, юристи и икономисти с опит в управлението, разработването на политики и подготовката на проекти на закони и други нормативни актове. Изследването не само ще посочва основните предизвикателства и проблеми, но и ще предлага конкретни решения. В здравния барометър ще се отделя специално внимание и на добрите примери и практики в здравеопазването.

СПОДЕЛИ