МЗ предлага съвременни мерки и политики за промяна на вредните навици

Д-р Асен Меджидиев и научни и медицински дружества подписаха Консенсус за насоки и препоръки за намаляване на вредата от нездравословното хранене, прекомерната употреба на алкохол, тютюнопушенето и използването на дигитални устройства

359
Хинков

Министерството на здравеопазването (МЗ) и авторитетни представители на научни дружества и медицински организации в страната се обединиха около общо становище, че някои от най-широко разпространените поведенчески рискови фактори са с доминиращо значение за влошаване на здравето на българските граждани. Сред тях са нездравословно хранене, прекомерна употреба на алкохол, тютюнопушенето и все по-нарастващата употреба на дигитални устройства, в комбинация с ниска физическа активност.

Затова през март и април МЗ инициира провеждането на поредица от дискусии, обмен на становища и научни данни, както и предложения за научно базирани насоки и препоръки за ограничаване и намаляване на вредното им въздействие. „Беше постигнато съгласие, че научният подход е ключов и трябва да бъде интегриран в политиките и в съвместните действия на органите на здравеопазването, медицинските специалисти и на цялото ни общество в справянето с високото ниво на заболеваемост от хронични незаразни болести и за устойчиво подобряване на общественото здраве“, съобщиха от ведомството.

В резултат на проведените дискусии, на 10 май 2023 г. беше подписан съвместен „Консенсус за насоки и препоръки за намаляване на вредата от поведенческите рискови фактори като допълнение към дейностите по тяхното ограничаване и контрол с цел подобряване на здравния статус на населението“, посочиха още от здравното министерство.

„България е в челните места на европейските класации по нездравословно хранене и затлъстяване, прекомерна употреба на алкохол и тютюнопушене. За да се постигне устойчиво подобряване на здравето на населението е необходимо доказаните и установени практики да се надграждат със съвременни мерки и политики за осезаема промяна на начина на живот. Чрез прилагане на научния подход за ограничаване на разпространението на вредните поведения и редукция на риска от тях, ще се намали заболеваемостта и ще се акумулират средства в здравната система за медиците и пациентите“, посочи служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. Той добави, че подобряване на здравната осведоменост и общественото здраве може да се постигне само ако има интегриране на действията на всички, допринасящи за начина на живот, в т.ч. лекари и експерти, както и сектори и индустрии извън здравната система. Според Меджидиев съгласуването и подписването на Консенсуса е инициатива в полза на общественото здраве.

Консенсусът е изготвен и подписан от акад. Иван Миланов, председател на Българско дружество по неврология; проф. Георги Момеков, председател на Българско научно дружество по фармация; проф. Борислав Георгиев, председател на Фондация „Академия-Кардиология“; проф. Асен Дудов, председател на Българско онкологично научно дружество; проф. Коста Костов, председател на Фондация „INSPIRO“; проф. Арман Постаджиян, председател на Българска лига по хипертонии; проф. Христо Кожухаров, зам.-председател на Българска психиатрична асоциация; доц. Любомир Киров, председател на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България; доц. Теодора Ханджиева-Дърленска, председател на Българска асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания; Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации „Заедно с теб“; ресорните представители на МЗ – д-р Динко Странски, заместник-министър, и експертите от компетентната дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ с директор Илия Тасев.

Целият документ можете да намерите на: www.mh.government.bg/media/filer_public/2023/05/11/doc.pdf

СПОДЕЛИ