Без лекарства по каса в аптеките от 1 април?

БФС и НЗОК не могат да се разберат за новия анекс към рамковия договор

358
лекарство

Достъпът на пациенти до заплащани от НЗОК лекарства може да бъде преустановен от 1 април, алармираха от Българския фармацевтичен съюз в отворено писмо до  институциите, медиите и пациентите. Причината е в изтичащия на 31 март тримесечен анекс към договора с касата и вероятността да не бъдат подписани и да влязат в сила нови условия и ред за отпускането на медикаменти.

„От началото на 2023 г. БФС и НЗОК подновиха договарянето, което до миналата седмица протичаше гладко. Неочаквано и изведнъж целта на договарянето се подмени, като касата настоя за въвеждане на текстове, които противоречат на нормативната уредба. Единият текст противоречи на регламент на Европейския съюз за верификацията, а другият текст ограничава правата на пациентите и им вменява задължение“, обясниха от съсловната организация.

„Част от предложените от НЗОК промени ограничават значително правото на достъп на пациентите до лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК, като ги задължават да получат продукти, които те не желаят. Когато на едно електронно предписание са изписани няколко продукта, в условия на недостиг и все по-често срещани затруднения на пациентите да открият някои конкретни медикаменти, се създава императивната невъзможност да се получат поне тези, които са налични. Ако исканите от НЗОК промени влязат в сила, ще се отнемат права на пациентите и ще им се вмени задължение“, уточниха от БФС.

„Тези предложения са в ущърб на пациентите, защото, ако липсва едно лекарство или то е в недостатъчно количество в  аптеката от трите, изписани в рецептата, пациентите трябва да се върнат при лекаря и да поискат промяна в рецептата и в протокола. Но такава промяна може и да е недопустима според техническите изисквания на касата и съответно пациентът трябва да обикаля по аптеките докато намери къде да му изпълнят цялата рецепта“, коментираха казуса от пациентски организации „Заедно с теб“. По думите на председателката Пенка Георгиева подобно задължение и то на фона редовна липса на дори животоспасяващи лекарства, е меко казано притеснителна.

По-късно през деня от НЗОК отговориха, че съгласно Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствените продукти и в индивидуалните договори с аптеките, когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър-фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. „Националната здравноосигурителна каса счита, че при отпускане в аптеката на предписаните от лекаря лекарствени продукти, е необходимо да се спазва лекарското предписание от гледна точка, както на вида, така и на общото количество на назначената терапия. Само така ще се гарантира провеждане на назначената терапевтична схема в пълния й вид и обем“, посочиха от фонда.

Освен това фармацевтите не са съгласни с идеята на НЗОК да задължи търговците на дребно с лекарствени продукти да подават верификационни данни и към касата, след като същите верификационни данни вече са им предоставени от органа, който администрира регистъра за верификация – БОВЛ. Именно този текст според БФС противоречи на закона и от ръководството на съюза отказват да го подпишат. От „Заедно с теб“ подкрепят фармацевтите и по тази точка от рамковия договор.

СПОДЕЛИ