МЗ се мести на „Лъвов мост“

Това трябва да стане най-късно до ноември 2025 г.

338
преглед

Министерството на здравеопазването (МЗ) трябва да се премести от сградата на пл. „Света Неделя“ № 5 в бившата сграда на Национална служба „Полиция“ на пл. „Лъвов мост“, като това трябва да стане до 36 месеца, считано от ноември 2022 г. Така служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев отговаря на въпроса от депутата от ПП доц. Васил Пандов.

Министърът разяснява, че с решение на Министерски съвет от 13 септември 2010 г. е отнето от МЗ правото на управление върху дворно мястото, заедно с построената в него 5-етажна масивна сграда и сутерен със застроена площ от 208 кв. м на адрес бул. „Александър Стамболийски“ № 39 в София, като имотът е предоставен за безвъзмездно управление на ВСС за нуждите на Административен съд – София област. Отнета е и административната сграда на един подземен и шест надземни етажа на площад „Света Неделя“ № 5, като имотът е предоставен безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на Върховния административен съд.

Д-р Меджидиев уточнява, че решението е потвърдено на заседание на Министерски съвет от 17 ноември 2022 г. Затова за обезпечаване на нуждите на M3, поради отпаднала необходимост от МОН, е предвидено правото на управление върху имот, намиращ се в София на бул. „Сливница“ № 235. Цялото преместване ще струва на бюджета над 31 млн. лева. Отделно от това сградата ще се се нуждае от основен ремонт, нов покрив, асансьор за осигуряване на достъпна среда и ремонт на фасадата, за които все още не е изчислена прогнозна стойност. „Към настоящия момент МЗ е в процедура по възлагане на тези дейности по реда на Закона за обществените поръчки“, добавя д-р Меджидиев.

Припомняме, това не е първият опит здравното ведомство да бъде преместено от центъра на столицата, като освен към „Лъвов мост“, то бе препращано и в сградата на НЦОЗА, където се помещава и БЛС, а в близост има десетки болници.

СПОДЕЛИ