Със старта на проекта за детска болница се похвали д-р Меджидиев

Здравният министър отчете още по-бърза Бърза помощ и по-високи заплати на спешните медици, както и подкрепа за всички болници

221
Меджидиев
Д-р Асен Меджидиев, служебен министър на здравеопазването

Изграждането на Национална детска болница ми беше поставено като задача от президента Румен Радев и като приоритет на МЗ, като в сътрудничество с другите министерства успяхме в кратки срокове да изберем подходящ терен за строежа на болницата, който да отговаря на всички критерии за модерна европейска детска болница. Това отчете като свой най-голям успех служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев по време на днешното открито правителствено заседание.

Той напомни, че обектът вече е с национално значение, като по този начин е направено всичко необходимо за улесняването на процедурите и съкращаването на сроковете, свързани със строителството на болницата. „Амбицията ни е в началото на следващата година да започне и реалният строеж на сградата„, уточни д-р Меджидиев и изрази надежда, че бъдещото редовно правителство няма да даде заден ход за изграждането на Националната детска болница.

Здравният министър отчете и направеното по отношение на системата за Спешна помощ. „Още при встъпването ми в длъжност на територията на София бяха разкрити допълнителни изнесени екипи, с което значително се съкрати времето за пристигане на адрес. Подобрена беше свързаността на информационно-комуникационните системи в спешната медицинска помощ, което улесни координацията между ЦСМП, лечебните заведения за болнична помощ и Националната здравно-информационна система (НЗИС). Системата интегрира над 350 лечебни заведения, 52 спешни отделения, 3700 болнични отделения, 27 ЦСМП със 170 филиала към тях и над 500 линейки“, подчерта д-р Меджидиев. По думите му интеграцията на тези услуги позволява идентифицирането на възможно най-близкото лечебно заведение с подходящо ниво на компетентност за оказване на медицинска помощ според съответния случай. „В тази връзка беше приета Наредба за функционирането на НЗИС, която регламентира обхвата и работните процеси на системата и създаде условия за подобряване на организацията и контрола на дейностите по опазване и подобряване на човешкото здраве и за повишаване на качеството на медицинското обслужване в страната. Беше даден стартът на мобилното приложение „еЗдраве“, чрез което гражданите имат достъп през мобилно устройство до личното си пациентско досие и до всички налични електронни здравни документи, вписани в НЗИС“, добави здравният министър.

Той напомни, че са повишени и заплатите на спешните медици, както и на работещите в регионалните здравни инспекции. „Мярка в процеса по кадровото подпомагане и задържането на специалисти в системата на здравеопазването са и утвърдените през месец декември 2022 г. със заповед на министъра на здравеопазването над 400 места за специализанти по различни медицински специалности за 2023 г., които ще се финансират от държавата“, допълни Меджидиев.

„През отчетения период са подписани шест оперативни споразумения между МЗ и МФ за изпълнение на шестте реформи, които са част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Приети са Национална здравна стратегия 2021-2030 г. – водещият стратегически документ за сектор „Здравеопазване“, който представя дългосрочната визия за развитието му, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за тяхното изпълнение; Национална карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, както и Национален план за борба с рака в Република България 2027“, отбеляза служебният министър.

При отчета за свършеното от екипа му д-р Меджидиев посочи, че с капиталови средства са подпомогнати множество лечебни заведения, които са имали необходимост от такава подкрепа, но не са били подпомагани своевременно от редовното правителство.

СПОДЕЛИ