Спешните медици с бонуси от властта: 600 лева повече за лекарите, 400 лв. – за сестрите

МС отпусна и допълнителни 40 млн. лева за скъпи лекарства за деца и 3,6 млн. лева за имунизационните кабинети в РЗИ

407
медици
Служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев подсигури бонуси за спешните медици до края на годината

Спешните медици ще получат компенсации от служебната власт, след като допълнителните плащания за тях спряха заради отпадането на извънредната епидемична обстановка. „Днес на Министерски съвет одобрихме допълнителни разходи в размер на 9,8 млн. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. С тези средства ще компенсираме служителите в центровете за спешна медицинска помощ в цялата страна, така че да бъдат постигнати заплатите, заложени в колективния трудов договор“, обяви здравният министър д-р Асен Меджидиев.

Той посочи, че по време на извънредната епидемична обстановка работещите в ЦСМП са получавали допълнителни финансови средства до месец юни, включително. „След отмяната й обаче възнагражденията намаляха – и на лекари, и на сестри, и на шофьори. По тази причина нашият екип внесе в МС предложение за одобряване на допълнителни разходи, с които да компенсираме спешните медици до приемането на новия бюджет“, обясни министърът.

Предварителните разчети показват, че лекарите ще получат добавка от приблизително 600 лв. месечно, фелдшерите – 400 лв., медицинските сестри – 350 лв., парамедиците – 170 лв., шофьорите на линейки – около 150 лв. Предвидено е тези допълнителни средства да се получават от 1 октомври до края на годината.

В отговор на въпрос за възнагражденията на работещите в регионални инспекции, които вече излязоха на протест, здравният министър отново подчерта, че при предишното правителство заплатите в РЗИ не са увеличени заради изискване преди това да бъде извършена оптимизация, т.е. да бъде намалена щатната численост. „Няма как да оптимизираме сектора, тъй като и в момента той не е обезпечен с кадри, хората работят в много намален състав, но се справят. Но на този етап няма законов механизъм заплатите им да бъдат увеличени. Това може да се случи при формирането на парламент, който да заложи въпросните средства в бюджета. Въпреки това продължават разговорите с Министерството на финансите, за да намерим механизъм да компенсираме и служителите в РЗИ“, увери д-р Меджидиев.

Министерският съвет днес гласува и други допълнителни средства по бюджета на МЗ за тази година, които са в размер на 40 150 000 лв. Те са за предоставяне на допълнителен трансфер на НЗОК каса за финансиране на дейности във връзка с лечението на лица до/над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето.

Други 3,6 млн. лева влизат по сметките на здравното ведомство за продължаване на кампанията за поставяне на ваксини срещу COVID-19. „Одобряването на допълнителни разходи по бюджета на M3 за 2022 г. ще осигури устойчиво финансиране на дейността на имунизационните кабинети на РЗИ, което като очакван резултат ще гарантира: непрекъснатост на тяхната работа, включително и чрез наемане на медицински персонал, ангажиран единствено с поставянето на ваксини срещу COVID-19; осигурен достъп до ваксинация срещу COVID-19 на всички желаещи лица, вкл. и на здравно неосигурени; осигурен мобилен достъп до ваксинация на трудноподвижни лица и лица от отдалечени и труднодостъпни населени места; подобряване на ваксинационния обхват срещу COVID-19 в страната и осигуряване на ваксинална защита на лица в риск от тежко боледуване и смърт; прилагане на ваксинацията като инструмент за контрол на пандемията от COVID-19 и подпомагане на борбата с коронавирусната инфекция в страната и свързаните с нея здравни последици върху качеството и продължителността на живота на българските граждани“, мотивират се от кабинета.

СПОДЕЛИ