Министър Меджидиев определи ресорите на заместниците си

За лекарствата и болниците ще отговаря д-р Александър Златанов, обществените поръчки и Медицинската ДАНС са поверени на д-р Тома Томов, а д-р Лидия Чорбанова ще ръководи е-здравеопазването и международните проекти

311
преглед

Служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев вече определи ресорите на заместниците си, съобщиха от ведомството. Припомняме, че и тримата зам.-министри са били вече във властта като част от екипа на Стойчо Кацаров.

Заместник-министър д-р Александър Златанов ще отговаря за следните дирекции на МЗ: „Лекарствена политика“, „Търговски дружества и собственост“, „Бюджет и финанси“.

Д-р Златанов ще осъществява контрол върху Националния център по обществено здраве и анализи, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, както и върху дейността на регионалните здравни инспекции и държавните психиатрични болници.

Заместник-министър д-р Лидия Чорбанова ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите „Международни проекти и програми“, „Европейска координация и международно сътрудничество“, „Електронно здравеопазване“, „Защита на правата на пациентите“, както и в отдел „Промоция на здравето и профилактика“ в дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“.

Тя ще осъществява контрол върху дейността на Националния център по заразни и паразитни болести, Центъра за асистирана репродукция и Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Заместник-министър д-р Тома Томов ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в следните дирекции на министерството: „Лечебни дейности“, отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“, както и дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ (с изключение на отдел „Промоция на здравето и профилактика). Той ще отговаря и за образованието, квалификацията и следдипломното обучение в системата на здравеопазването.

Д-р Томов ще контролира работата на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, на Националния център по трансфузионна хематология и районните центрове по трансфузионна хематология, на Националния център по радиобиология и радиационна защита и на Националната експертна лекарска комисия. Той ще отговаря и за домовете за медико-социални грижи за деца, за центровете за спешна медицинска помощ и за центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

СПОДЕЛИ