КПКОНПИ глоби с 5000 лева Стойчо Кацаров за конфликт на интереси

Като служебен здравен министър той е подписал проект на наредба, който е в полза на свързано с него сдружение

401
Кацаров
Стойчо Кацаров

Комисията за противодействие на корупцията откри конфликт на интереси при бившия служебен министър на здравеопазването Стойчо Кацаров и му наложи глоба от 5000 лв., като го лиши и от възнаграждение за един ден от времето му в служебното правителство. Решението е отпреди два дни и е публикувано на сайта на КПКОНПИ. То е по сигнал на ГЕРБ срещу Кацаров.

Според решението на КПКОНПИ, докато е бил министър Кацаров, е задействал промяна на наредбата за стандарта по клинична лаборатория, въпреки че към този момент все още е бил председател на Центъра за защита правата в здравеопазването, което пък се занимава с тази дейност в две болници. Проектът на наредбатата е бил подписан на 18 май 2021 г. – само 6 дни след встъпването му в длъжност като министър, но и все още е бил председател на ЦЗПЗ.

„Комисията приема, че между Стойчо Кацаров и ЦЗПЗ са налице трайни икономически зависимости, които внасят основателни съмнения в обективността и безпристрастността на лицето, заемащо висша публична длъжност“, заключват от КПКОНПИ. Според комисията, като подписва този проект, Кацаров упражнява свое правомощие, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, в полза на свързано с него лице. С това той нарушава закона за противодействие на корупцията, защото участва в подготовката на акт в частен интерес на свързано с него лице, допълват оттам.

КПКОНПИ определя глоба от 5000 лв. за Кацаров, като отнема в полза на държавата и сумата от 309,30 лв. – колкото е дневното му възнаграждение за въпросния майски ден, в който е подписал проекта на наредба. Кацаров има право да оспори решението в 14-дневен срок.

СПОДЕЛИ