Сербезова уволни директора на „Пирогов“

Две проверки в спешния институт са показали нарушения на проф. Иван Поромански, здравният министър прати на прокуратурата резултатите от одитите

896
Проф. Иван Поромански

В първия ден след гласувания вот на недоверие към кабинета „Петков“ здравният министър в оставка проф. Асен Сербезова уволни директорът на „Пирогов“ проф. Иван Поромански. От пресцентъра на МЗ обясниха, че мотивите за отстраняването му са констатирани нарушения в управлението на спешната болница. От ведомството уточниха, че през последните четири месеца звено „Вътрешен одит“ е извършило две последователни проверки в „Пирогов“, резултатите от които са предоставени на Софийска градска прокуратура за последващи действия.

Проверките в лечебното заведение са назначени на база постъпили през 2022 г. серия от сигнали в МЗ, в които е предоставена информация, че новото ръководство с приоритет е извършвало плащания по сключени от него договори и е задържало плащания на стари задължения, по които текат лихви и неустойки.  

През месец март 2022 г. е назначена проверка, при която е установено, че изнесената в сигналите информация се потвърждава, а именно: При проверката на извършените плащания през 2020 г. и 2021 г. по сключени договори между 2014 и 2021 г. е установено, че не е спазена поредността на постъпването на фактурите в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД. Незабавно са били изплащани суми по последните сключени договори, а дължими такива по сключени от предходните ръководства договори са забавяни.

Към 28.02.2022 г. просрочените задължения на лечебното заведение към доставчици са в размер на 14 851 690,72 лв., а към 31.03.2022 г. надхвърлят 16 млн. лв. „Поемайки управлението на търговско дружество, изпълнителният директор следва да осигури защита на финансовите интереси и опазване на имуществото на дружеството“, категорични са от МЗ и допълниха, че ръководителите на лечебни заведения търговски дружества с над 50% държавно участие следва да гарантират както предоставянето на качествени медицински услуги, така и доброто финансово управление в поверените им дружества.

От здравното ведомство напомнят, че извършената промяна в ръководството на „Пирогов“ през 2021 г. и назначаването на проф. Поромански от служебния кабинет е с мотив именно подобряване на финансовото управление и спиране на лошите практики. „На проф. Поромански е възложено да управлява болницата в съответствие с действащото законодателство, устава на дружеството и грижата на добър стопанин, като осъществява всички права и задължения, произтичащи от договора за управление“, добавиха от МЗ.

„Във връзка с постъпил сигнал в Министерството на здравеопазването относно реализация на дейностите, предвидени в „Меморандум за сътрудничество между УМБАЛ „Н. И. Пирогов“ ЕАД и община Царево“ (сключен през февруари 2021 г.), и изнесена скъпо струваща апаратура – рентгенов апарат, компютърен томограф /32-срезов скенер/ и други от болница „Пирогов“, е извършена проверка, при която е установено: Новото ръководство на „Пирогов“ не е представило на МЗ анализ относно реализацията и развитието на проекта за изграждане на медицинския център в Царево. Изведеното, транспортираното и предоставеното на отговорно пазене в община Царево медицинско оборудване е собственост на лечебното заведение и отговорността за тези дълготрайни материални активи носят органите на управление, съгласно чл. 6, ал. 2 и чл. 8 от Закона за публичните предприятия. Неизползването на медицинската апаратура означава пропуснати ползи за болница „Пирогов“. Същевременно от ръководството на лечебното заведение не са предприети никакви действия“, съобщиха още от здравното министерство.

„Липсата на правила, по които болницата да погасява просрочените си задължения към доставчици, направените два еднолични опита да бъде заличен от Търговския регистър назначения от Съвета на директорите прокурист без да има общо решение за това действие и без да е уведомен принципалът в лицето на министъра на здравеопазването, са сред основните мотиви за отстраняване на директора“, аргументира се проф. Асена Сербезова.

За временно изпълняващ длъжността директор на лечебното заведение, до провеждане на конкурс, министър Сербезова назначи д-р Валентин Димитров. До момента той е бил председател на борда на директорите на „Пирогов“. Д-р Димитров е завеждащ интензивен сектор в детската клиника към Тракийския университет – Стара Загора. Има дълъг управленски опит в различни дружества в сферата на здравеопазването.

 

СПОДЕЛИ