БЛС: Проблемите с е-направленията да не водят до неизплащане на дейност

Предложението на съсловната организация е това да важи само за месец юни

124
БЛС

Несъответствия в данните, подадени в Националната здравна информационна система и електронните отчети на медиците, да не са основания за отмяна на плащания от НЗОК към лекарите за дейността през юни. За това настояват от Българския лекарски съюз в писмо до председателя на Надзорния съвет на касата доц. Васил Пандов и до управителя й проф. Петко Салчев във връзка с проблемите, които имаха голяма част от джипитата при издаването на е-направленията. 

От БЛС подчертават, че съгласно подписания анекс към НРД от 1 юни изпълнителите на извънболнична медицинска помощ издават електронно първични медицински документи „Амбулаторен лист“ „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“, „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“, „Направление за медико-диагностична дейност“ и „Талон за медицинска експертиза“ и подават информацията в Националната здравна информационна система (НЗИС). От 1 юли пък влиза в сила условието за контрол от НЗОК на съответствието между подадената с електронните отчети на лекарите, работещи в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, оказана медицинска помощ и извършена медико-диагностична дейност с подадената информация към НЗИС.

„Както е известно, по независещи от тях причини, изпълнителите на извънболнична медицинска помощ срещнаха съществени затруднение издаване и отчитане на електронни направление и подаване на информацията в НЗИС. Предлагаме само за месец юни 2022 г., при установено несъответствие на данните постъпили в НЗИС и данните от месечните електронни отчети към НЗОК (XML файлове), да не е основание за отхвърляне на заплащане на отчетена и извършена дейност за месеца. По този начин, ще се избегне създалото се допълнително напрежение при колегите изпълнители на първична извънболнична и специализиране медицинска помощ“, предлагат от лекарския съюз.

СПОДЕЛИ