Учени против преподаването на хомеопатия

Това е лъженаука, изобличена от световната медицина, химия, физика и биология, категорични са от БАН

175
хомеопатия

Изявени български учени от различни специалности излязоха с обръщение – подписка до министъра на образованието акад. Николай Денков и министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова. В позицията, подписана от 68 учени от БАН, те изразяват възмущението си от преподаването на хомеопатия в професионалните гимназии.

Публикуваме обръщението на учените без редакторска намеса:

„Научихме съвсем наскоро, че оставайки неизвестно за българската научна общност, както и за здравомислещите и отговорни за образованието хора, вече повече от 10 години в средното професионално образование у нас се е настанило преподаването на лъженауката хомеопатия. Бе установено, че невероятната професионална квалификация за специалност с код 52 40 114 „Технология на хомеопатичните и фитопродукти” от професията с код 52 40 10 „Технология на хомеопатичните и фитопродукти”, от професионално направление с код 524 „Химични продукти и технологии”, се реализира в почти всички бивши химически техникуми, днес наричани професионални гимназии (ПГ), най-малкото от 2013 г. насам. Приблизително оттогава датира преподаването и държавните изпити по тази „Технология на хомеопатичните и фитопродукти”. Запознаването с десетките страници от проектите за Национална изпитна програма за провеждането на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация за специалността с код 52 01 14 „Технология на хомеопатичните и фитопродукти” за 2017 г. и 2021 г. водят единствено до силното чувство за срам за нашето средно професионално образование.

Нашата младеж да бъде обучавана на една напълно антинаучна и лъжлива теория и практика, изобличена от световната медицина, химия, физика и биология, е категорично недопустимо. Само възмущение може да предизвика запознаването със списъците на „препоръчаната литература” в тези проекти за подготовка на държавни изпити. По заглавия, около половината от тях се състоят от практически булевардната, изцяло антинаучна хомеопатична литература, с която, за съжаление, са богати книжарниците у нас и която е насочена главно към самолечение чрез хомеопатия. Съставителки на тези злощастни програми са преподавателки, като едната от тях е дори директор на ПГЕБ (Професионална гимназия по екология и биотехнологии) „Проф. Асен Златаров” в София.

Известно е, че в България производство на хомеопатични препарати практически никога не е имало и няма да има, защото пазарът на тези препарати отдавна е монополизиран от две големи европейски хомеопатични компании-производителки. Поради това професионална реализация на завършилите ПГ в частта „Хомеопатични технологии” у нас не може да има и посветеното на това занимание време е не само загуба на учебно време, но е и много вредно за формирането на научно обосновано мислене и професионални качества на учениците.

Уважаеми министри,

разбираме, че продължаването на този вид антинаучно „обучение” в професионалните гимназии е изцяло в прерогативите на Вашите министерства. Много се надяваме, че ще вземете бързи и решителни мерки това срамно явление да бъде изтрито от средното образование в България, а професионалните гимназии да не обявяват нов прием на ученици през 2022 г. по специалността „Технология на хомеопатичните и фитопродукти”, а само по „Технология на фитопродуктите“.

 

СПОДЕЛИ