НЦОЗА с нов шеф

Проф. Пламен Димитров сменя проф. Христо Хинков

538
НЦОЗА

Проф. д-р Пламен Димитров е новият директор на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Той заменя на поста досегашния шеф проф. Христо Хинков, чийто заместник беше до днес.

Проф. Димитров е магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве (Факултет по обществено здраве, МУ-София) и магистър по епидемиология (College of Human Medicine, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA). Има две признати специалности – по Социална медицина и здравен мениджмънт и Радиационна хигиена. Професор е във Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт към Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

НЦОЗА
Проф. Пламен Димитров

Председател е на Експертния съвет по медицинската специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“ към министъра на здравеопазването. Член е на Постоянния комитет на Регионалния комитет на Световната здравна организация за Европа и на Изпълнителния борд на EuroHealthNet.

От 2013 г. е професор по Социална медицина и здравен мениджмънт в НЦОЗА. От 2014 г. досега проф. д-р Пламен Димитров заема длъжността заместник-директор на Националния център по обществено здраве и анализи.

Проф. Димитров има натрупан професионален опит в областта на здравната политика, общественото здраве, промоцията на здраве и превенцията на болестите, хроничните незаразни болести, социалните детерминанти на здравето и оценката на здравните технологии.

СПОДЕЛИ