3389 проверки за спазване на мерките, само 22 акта

Съвместните хайки на РЗИ, МВР и БАБХ удобно пропуснаха Черноморието

197
проверки
Снимката е от 5 август от Китен. Остава въпросът къде и какво точно са проверявали здравните инспектори...

3389 проверки за спазване на противоепидемичните мерки са извършени само през изминалата седмица на територията на 8 области: Благоевград, Велико Търново, Видин, Ловеч, Монтана, Разград, София област и Стара Загора. Това съобщиха от здравното министерство, като уточняват, че в част от проверките са взели участие полицаи и служители на Българската агенция по безопасност на храните. Резултатите обаче са меко казано смехотворни – само 22 акта, като 16 от тях в Разград. Пък и в разгара на сезона удобно са пропуснати обекти по Черноморието.

Ето и отчетът за извършените проверки, от които излиза, че у нас всички и навсякъде спазват наложените мерки почти педантично:

В София област са проверени общо 821 обекта, като в 31 случая хайките са били съвместни между РЗИ, МВР и БАБХ. Проверени са общо 197 заведения за обществено хранене, 350 търговски обекти, 10 нощни заведения, 202 обекти с обществено предназначение и 93 други обекти (бензиностанции). Резултатът – издадени 9 предписания и 3 акта за установени административни нарушения.

В област Благоевград са извършени общо 383 проверки, от тях 67 съвместни. Проверени са 132 заведения за обществено хранене, 134 търговски обекти, 10 нощни заведения, 131 обекти с обществено предназначение, 43 други обекти (бензиностанции). Издадено е едно предписание и са съставени 2 акта за установени административни нарушения.

На територията на област Велико Търново са извършени общо 564 проверки, 119 от които са били съвместни. Проверени са 134 обекти с обществено предназначение, в това число места за настаняване, открити плувни басейни, ученически лагери, игрални зали, фризьорски салони и др. Направени са 68 проверки в заведения за обществено хранене; 297 – в търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и др.); 4 – в нощни заведения; 42 – в бензиностанции и други обекти; 19 в други обекти (аптеки и дрогерии, лечебни заведения и др.) В резултат на извършените проверки са издадени общо 72 предписания за отстраняване на допуснати нарушения, от които 43 на търговски обекти, 1 – на обект с обществено предназначение, 24 – в други обекти (бензиностанции), 4 – в лечебни заведения. Съставен е и 1 акт за установяване на административно нарушение в търговски обект – магазин за хранителни стоки.

В област Видин са извършени общо 120 проверки, като 28 от тях са били съвместни между РЗИ, МВР и БАБХ. Общо 30 са проверените заведения за обществено хранене, 68 са търговските обекти, 39 – обектите с обществено предназначение, 5 другите обекти (бензиностанции) и 6 други обекти. Няма издадени предписания и съставени актове.

В област Ловеч са извършени общо 207 проверки, една от които съвместна. Проверени са 98 заведения за обществено хранене, 40 търговски обекти, 3 нощни заведения, 45 обекти с обществено предназначение и 22 други обекти (бензиностанции). Няма издадени предписания и съставени актове.

На територията на област Монтана са извършени общо 325 проверки, от които 29 съвместни. Проверени са 66 заведения за обществено хранене, 253 търговски обекти, 5 нощни заведения, 23 обекти с обществено предназначение, 7 други обекти (бензиностанции). Няма издадени предписания и съставени актове.

В област Пазарджик са извършени 458 проверки, 29 от които съвместни. Проверени са 101 заведения за обществено хранене, 222 търговски обекти, 15 нощни заведения, 47 обекти с обществено предназначение, 73 други обекти (бензиностанции). Вследствие на проверките са издадени 75 предписания.

На територията на област Разград са извършени общо 334 проверки. От тях 66 са проведени съвместно между РЗИ-Разград, ОДМВР и ОДБХ. Проверени са 26 заведения за обществено хранене, 246 търговски обекти, 5 нощни заведения, 60 обекти с обществено предназначение, 27 други обекти (бензиностанции) и 36 други обекти. Издадени са 2 предписания и са съставени 16 акта за установено административно нарушение.

На територията на област Стара Загора за спазване на противоепидемичните мерки са извършени общо 177 проверки, 8 от които съвместни. Проверени са общо 44 заведения за обществено хранене, 102 търговски обекти, 32 обекти с обществено предназначение и 2 други обекти (бензиностанции). Издадени са 6 предписания, 3 от които на заведения за обществено хранене и 3 на търговски обекти. Няма издадени предписания и съставени актове.

От съобщението излиза, че по-нелепи от проверките на здравните власти за спазване на противоепидемичните мерки са само тези за пушенето на закрито, за които повечето заведения и игрални зали знаят предварително.

СПОДЕЛИ