Болниците ще могат да връщат планови пациенти

Лечебните заведения ще качват на сайтовете си листите на чакащи за хоспитализация, а хирурзите ще си гледат пациентите и след операция

272
болниците

Болниците вече ще могат да връщат планови пациенти, като отпада максималният срок от два месеца, до който досега можеха да се отлагат плановите хоспитализации. Това предвижда проект на промени на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Така на практика болниците официално ще могат да си избират кого да лекуват и кого да препратят.

Служебното управление на МЗ освобождава от отговорност НЗОК да публикува листа на чакащи за прием и задължава лечебните заведения да качват листите на своите сайтове и то само при липса на капацитет към даден момент. За да бъде всичко прозрачно болниците ще публикуват и поредността на вписаните в листите пациенти и определените дати за прием в съответната клиника или отделение, при запазване на изискването публикуваната информация да не съдържа лични данни.

От МЗ се аргументират, че според досегашната практика националната листа за планов прием на пациентите е неефективна предвид факта, че не се актуализира своевременно. С това на практика прилагането й често води до заблуда на пациентите и не спомага за своевременното им насочване. Запазва се обаче изискването пациентът да бъде информиран за причините за включването му в листата за планов прием и възможните последствия от забавяне на лечението му.

Листите ще включват и пациенти, които не се осигуряват по линия на НЗОК, с което от здравното ведомство обещават пациентите, които си плащат на ръка или през допълнителен фонд, да не пререждат останалите. Това обаче е несъстоятелен аргумент, тъй като дали дадена хоспитализация ще се отложи е решение на медиците.

С промените се въвежда и изискване за попълване на амбулаторен лист от страна на лекарите, независимо дали пациентът ползва медицинска помощ в рамките на здравното осигуряване или на друго основание. „Така ще се гарантира документиране на всички извършени на пациента медицински дейности в извънболничната помощ, което ще доведе до пълнота на медицинската документация и улесняване на последващото проследяване и лечение на пациента“, посочват от МЗ.

С проекта се регламентира и грижата на лекаря, извършил конкретна операция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес. Според вносителите на промяната досега пациентите си избират екип или хирург, който да ги оперира, но очакват за тях да се полагат грижи по време на целия им престой, което обаче към момента не е уточнено. Затова вече докторът, който е направил операцията, ще бъде длъжен да прави и консултации при нужда и да взаимодейства с лекуващите лекари по време на целия престой на пациента в болницата.

 

СПОДЕЛИ