Болниците – без нива на компетентност

Според медици това е безогледен лобизъм в полза на по-малките частни клиники и общинските болници

болниците

Болниците вече няма да имат нива на компетентност, като отпадат изискванията за извършване на дадена дейност само при определен брой лекари и сестри. Това предвижда проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Предложенията за промени са качени на сайта на МЗ за обществено обсъждане.

Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров на практика позволява на всички болници да работят всичко, без оглед на качеството. Например във всички медицински стандарти императивното двама, трима или четирима лекари със специалност, се заменя с витиеватото: „Общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалисти по съответната специалност, съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност.“ Колко да са сестрите също не е указано, или колкото – толкова. Точното изречение гласи: „Брой специалисти по здравни грижи – трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи като гарантира тяхното качество.“

Дори и в стандартите, където нивата на компетентност остават на думи – диализа, ортопедия и травматология, педиатрия, психиатрия, на практика няма никаква разлика, тъй като изискванията за брой лекари се заменят с „в структурата работят лекар/и със специалност, друга специалност или без специалност“. Например за отделенията по хирургия също е записано, че може да работят и лекари с други специалности, което ще рече, че ако в малка общинска болница няма хирург на пълен щат, но има невролог, то и там могат да се правят коремни операции. А в отделенията по „Вътрешни болести“ дори не е нужно да има специалист по вътрешни болести, като не е упоменато и какви могат да бъдат другите лекари. Тоест би било законно ортопед да предписва антибиотици за бактериална пневмония, стига да може да я различи от вирусната. Стандартът по кардиохирургия пък се променя така, че дори и само с един лекар със специалност всяка болница ще може да извършва сложни операции, каквито в момента у нас се правят само в кардиохирургиите с трето ниво на компетентност.

Според медици това е безогледен лобизъм в полза на по-малките частни клиники и общинските болници, на които се дава картбланш да сключват договори със здравната каса по всички пътеки, които си пожелаят, като изобщо не е необходимо да осигуряват качество, още по-малко комплексна грижа.

СПОДЕЛИ