Проф. Буланов: Трябва да излезем от спиралата на разединението

Над 600 колеги вече реагираха на опитите за разединение и внушенията за извършени престъпления, заяви председателят на Съвета на директорите на лечебното заведение

Буланов
Проф. Димитър Буланов

През последните две седмици най-старата болница у нас УМБАЛ „Алексадровска“ влезе в новините с обвинения за непрозрачно управление, със слухове за декапитализация заради натрупани дългове, с внушения за нередности, с подписки и контраподписки, с недопустими опити за противопоставяне между лекари. В опит да бъде разяснение на ситуацията – разговаряме с проф. Димитър Буланов, председател на съвета на директорите на „Александровска“ и независим член.

Проф. Буланов, през последните две седмици в медиите бяха отправени обвинения за лошо и непрозрачно управление на УМБАЛ „Александровска“, както и внушения за финансова „катастрофа“. Каква е истината, какви са задълженията на болницата и има ли основания в отправените обвинения?

– Вече почти месец се прави опит да бъде внесено съмнение в начина, по който се управлява болницата, както и да се популяризират съмнения и нововъзникнали „тревоги“ в някои от колегите, които в последните 10 дни разпространиха подписка с призиви държавата в лицето на Министерството на здравеопазването да направи промени в ръководството, за да я спаси.

Бяха изречени различни неверни твърдения за непрозрачно управление, за нови натрупани задължения, за разходени 2 млн. за един ден, както и за „недобра търговска практика“, както и да звучат тези думи, когато говорим за лечебно заведение. През цялото време има едно странно „замерване“ с цифри от Годишния финансов отчет (т. е. към края на 2020 г.), с данни към края на март, със „задължения“, „загуби“, „декапитализация“, нововъзникнали „дългове“.

За лекарите, за работещите в болницата, а предполагам и за всички незапознати сред читателите Ви ориентирането във всички тези счетоводни данни и факти е изключително трудно. И затова, за да бъдем коректни ние сме коментирали задълженията на „Александровска“ съгласно подписания от независим одитор Годишен финансов отчет (ГФО) за 2020 г., където те възлизат на 53 268 млн. лева., както и задълженията към доставчиците – тъй като това са сумите, които болницата реално дължи към най-големите си „кредитори“ – доставчици на лекарства, консумативи и услуги – 41 678 млн. лв. (към 31.12.2020 г.), от които просрочените задължения към доставчици са 8 452 млн. лв. Според ГФО счетоводната загуба за 2020 г. (т. е. разликата между приходите и разходите за миналата година) е 2 944 млн. лв. и тя е намалена с 3 063 млн. лв. (или 49%) спрямо 2019 г..

Другите цифри, които сме представили – пред колегите и публично – основно заради обвиненията за драстично нарастване на задълженията – са дълговете към доставчици към края на септември (когато проф. Богов стана директор на болницата) – 43 175 млн. лв. и към края на март тази година, когато те вече са 40 003 млн. лв. Държа да подчертая, че тези задължения се изплащат редовно – съгласно споразуменията с фирмите – дори през миналата година, по време на пандемията.

В останалите суми на задължения на болницата, които се цитират в публичното пространство влизат и текущите задължения към служителите (чиято стойност се променя месец за месец), за данъци, за неизползвани отпуски, резерв за компенсации при пенсиониране, амортизации и т. н. Като минус на болницата се третират и средствата, отпуснати от Министерство на здравеопазването за ремонти в най-старите сгради на болницата (над 11 млн. лв.), които още не са разплатени, защото ремонтите не са факт. След като тези пари бъдат усвоени – те ще се запишат, като капитал на дружеството и той съответно ще се увеличи с тях.

Колкото и да са сложни тези теми – фактите показват, че управлението през последната година е стабилно и успешно – не само поради цифрите от отчетите, а най-вече защото отговорихме на изискванията за лечение на COVID-19, не допуснахме да загинат колеги, да напуснат медици, постигнахме нисък леталитет на пациентите, разработихме успешен протокол за лечение на заразени с коронавирус.

И най-важното – съхранихме останалата си дейност, включваща и обучение на студенти и специализанти, изпълнихме изцяло поетите ангажименти по Колективния трудов договор. Не е ли това парадокс – на фона на най-тежката година, в която работихме в условията на пандемия – постигнахме стабилност, а ни обвиняват в лошо управление.

Дори в престъпления…

– Да, дори в престъпления. Наистина болницата има задължения, но те не са натрупани, защото са купувани коли и вили, а защото са правени ремонти на течащи покриви, купувани са апаратура, лекарства и консумативи, плащани са заплати – между другото за последните 7 години разходите за възнаграждения се увеличават с 35%.

За изминалата година бяхме принудени на три пъти да правим сериозни структурни промени, да преместваме дейността на цели клиники, за да изпълним изискванията на държавата за лечение на COVID, без да пренебрегваме образователната и социалната функция на „Александровска“. Всички знаят, че лекуваме пациентите си, както и колкото трябва, не пестим средства за диагностика и лечение.

И изведнъж някой, който е в ръководството на болницата от 4 години, решава, че има проблеми, непрозрачност, еднолично управление и незаконни харчове. В тази връзка ми се иска да поясня нещо за разходването в края на миналата година на 2 187 000 лв., за които се твърди, че са изхарчени по едноличното решение на директора. Действителността обаче, е различна. Става дума за средства, предоставени от Министерство на здравеопазването за гарантиране готовността на болницата за реакция в ситуация на епидемия. Тези средства бяха получени буквално в края на декември миналата година и са разходени за покриване на неразплатените задължения на болницата към различни доставчици – при това при спазване на Правилата за разплащане на лечебното заведение. Логиката е много проста – как можем да гарантираме готовност на „Александровска“ да лекува COVID пациенти, ако няма достатъчно лекарства, консумативи и т. н. А ако не платим старите си задължения за лекарства, за консумативи – няма как да поръчаме нови. Под това решение стоят подписите на двама от тримата членове на Съвета на директорите. И аз съм убеден в правотата на това решение, защото благодарение и на него са намалени задълженията на болницата, и най-важното гарантирана е дейността й.

Затова искам да подчертая – с призива си към институциите – аз и колегите ми заставаме не срещу проверките – Министерството на здравеопазването, като собственик на болницата има право и трябва да направи всички необходими проверки за състоянието на „Александровска“. Ние не приемаме несъстоятелните клевети и внушенията за нужда от промяна на ръководството преди да има резултати от проверките.

За нас е важно да се каже, че задълженията на болницата не са натрупани през последните 6 месеца, не са и през последната година. Те са резултат от трудностите, пред които е изправена всяка работеща болница у нас. Никой не говори за това, но трябва да се каже и за особеностите на самата „Александровска“, която заради павилионния принцип на разположение – в 24 сгради и заради огромната инфраструктура – разходва стотици хиляди левове всяка година.

Здравеопазването се нуждае от промяна, но тя не може да се осъществи с махането на няколко директори. Защото какво ще се промени в „Александровска“, ако проф. Богов не е вече директор, но нищо друго не се промени – ако все така не достигат парите по пътеките, ако липсват средства за поддръжка на базата, а инфраструктурата е в същото състояние, а от болницата все така се очаква да е едновременно най-голямата университетска база и център, който осигурява лечение и грижи на пациентите? Отговорът е прост – нищо. Решението на проблемите не е в отделния човек, а в промяната на цялостната концепция за работа на нашите лечебни заведения.

Споменахте колегите си, от които над 600 се подписаха в призив в подкрепа на ръководството и с апел да не се пречи на работата им с опитите за разединение. Те бяха предизвикани от други ваши колеги, които пък искат промени в болницата. Защо се стигна до това противопоставяне?

– Това е недопустимо противопоставяне, което беше предизвикано от груб и недостоен опит за дестабилизиране. Нямам обяснение защо някой ще иска да наруши нормалния ритъм на работа в една болница. Никой не ни е учил как да реагираме в такива ситуации, защото никой не ни е казвал, че подобни неща може да се случат.

За първи път от 35 години съм свидетел на такова отношение към лечебното заведение – хора с лични амбиции, политици започнаха да говорят неистини за нас. А болниците и лекарите са като армията, и нейните войници – трябва да бъдат встрани от политиката. За да не забравят основната си цел – да служат – независимо от обстоятелствата и от това, кой ги води или управлява.

Ние доказахме, че сме войници точно през последната година – влязохме в битката с COVID-19 и всеотдайно, и честно се борихме и се борим за всеки човешки живот. А ето, че съвсем съвсем неочаквано се изправихме пред обвинения в злоупотреби, в лъжи, че притискаме колегите си.

През всички години, в които съм в ръководството на „Александровска“ съм се стремил да поддържам баланса между колегите, да гарантирам единството на всички членове на огромния екип на болницата, да помагам там, където това е нужно. Затова за мен събитията от последните седмици са изключително болезнени и невъзможни за приемане. Някои от моите колеги – само от три клиники между другото – може и да смятат, че чрез противопоставяне може да се постигне „спасение“ на болницата. Моят опит обаче, сочи обратното – единственото, което ще постигнем е трудна и дори невъзможна среда за работа. А тя не вреди само на нас, като лекари, като сестри, друг персонал. Тя е опасна най-вече за нашите пациенти.

Но аз съм убеден, че тези „призиви“ в никакъв случай не отразяват реалните настроения на хората, които са прекарали живота си в болницата. И подписите на 600 човека под декларацията на служителите го доказват по безспорен начин.

Част от тези 23-ма недоволни твърдят също, че сте притискали останалите колеги да се подпишат в защита на настоящото ръководство. Как се заплашват 600 души, някои от тях професори със световно признание и не е ли това обида към тях? 

– Този тип говорене за мен е непонятно. Тези, които са били на събранието и познават ръководството знаят, че ние и лично аз никога не сме си позволявали да притискаме някого за каквото и да било. Със сигурност това обижда колегите, но не бих искал да влизам в такъв тип недостойни обяснения.

Някои от лекарите вече реагираха в профилите си в социалните мрежи, отговаряйки на доц. Оскар, очаквам съсловните организации да изкажат своето мнение и също да реагират. Истината е, че направихме среща с около 200 души, от началници на клиники до санитари. На нея представихме кратък анализ на състоянието на болницата през последните 7 години, през последната година и през последните 8 месеца. Фактите показват, че в рамките на почти 6 г. и половина капиталът на болницата се е увеличил от 33 млн. лева на 74 млн. лева. Което означава инвестиции в ремонти, в апаратура.

Някои хора не говорят изобщо и за инвестициите в хора, в лекарите. Само един пример ще дам – всички частни болници ползват човешкия капитал на университетските болници. Но за това не се мисли особено. Защото по стандарт от нас се изисква да имаме да кажем трима лекари със специалност неврология или двама патолози. А ние имаме 10 патолога и 25 невролога, като един от тях проф. Ивайло Търнев само преди дни за втори път спечели наградата „Питагор“ и това е така във всички специалности. Защото научните постижения, качественото лечение, обучението на студените – това не се постига с един анестезиолог на половин работен ден.

Но да се върна на срещата, на която беше взето решение за призива, под който се подписаха над 600 медици. На нея изчетохме дословно и всички решения от онези 14 протокола, за които се претендира, че са похарчени непрозрачно 30 млн. лева. Всеки служител на болницата може да изиска въпросните протоколи и да се запознае с тях.

На срещата обаче, не дойдоха колегите, които се борят за промяната на Александровска, част от тях в отпуск в момента. Затова и се питам от къде те знаят, че тези 600 човека са се подписали под натиск?  Но спирам да коментирам това, защото този тон на разговора е наистина абсурден и обиден.

Кой или какво мотивира доц. Александър Оскар за тези му действия точно сега?

– Трудно ми е да дам обяснение каква е мотивацията за безпрецедентните атаки и то във време, в което доказахме, че и в най-трудните условия можем да се справим, заедно като екип.

Не разбирам тази част от колегите, които внушават подобно апокалиптично настояще като декапитализация и фалит. Аз не съм обучаван да внушавам страх у хората, да общувам чрез интриги или настройване на колеги едни срещу други – това не е моят стил на общуване и мисля, че съм го доказал досега.

И въпреки това днес ние сме вкарани в спиралата на разединението и взаимните обвинения. Мисля, че доц. Оскар трябва да отговори кой и какво го мотивира за тези му действия. Аз го познавам като колегиален човек със сериозни обществено значими кампании в областта на очните болести, които болницата винаги е подкрепяла.

С проф. Борис Богов бяхте в петък на среща със здравния министър д-р Стойчо Кацаров. Какво си говорихте на нея и готови ли са вече резултатите от назначената от него проверка?

– Отидохме на тази среща, тъй като ръководството на болницата в лицето на проф. Богов и мен считаме, че принципалът трябва да бъде запознат с това, което става в болницата, а не да го научава от медиите. Да чуе нашата гледна точка и на тези 610 човека, които са се подписали под призива.

Не сме запознати с резултатите от проверката, но вярвам, че те ще покажат, че ние безотчетно и безобразно средства не сме разходвали. Съвестта ни е чиста, не сме извършили нищо престъпно. Още повече, че не бива да забравяме, че Държавната финансова инспекция вече провери как сме разходвали средствата за COVID през 2020 г. и първите месеци на тази. И от тази проверка не произтекоха данни, които да говорят за лошо управление на болницата и за злоупотреби.

На срещата с министъра на здравеопазването ние подчертахме, че независимо от проблемите от последните седмици, лекарите, сестрите, санитарите – целият медицински и немедицински екип на „Александровска“ ще продължат да следват своя основен приоритет – да осигуряват качествена медицинска грижа и лечение на пациентите си.

СПОДЕЛИ