Над 680 млн. лева плати НОИ за болнични през 2020 г.

201 % ръст на обезщетенията за карантина, но заради по-високата безработица сме отсъствали по болест над 1 млн. дни по-малко от 2019 г.

114
болнични

680,7 млн. лева е изплатил Националният осигурителен институт за болнични през 2020 г., което е със 74,5 млн. лв. повече спрямо 2019 г., отчете НОИ в първия си за тази година бюлетин, който вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя”/“Информационни материали”.

Увеличението се дължи почти изцяло на по-големите разходи за парични обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване – с 36 млн. лева повече и за гледане на болен член от семейството и карантина – с почти 38 млн. лева повече, което е над 201% увеличение. Това изцяло се дължи на пандемията от COVID-19 .

Нарастването на разходите за парични обезщетения при временна неработоспособност поради нетрудови злополуки и при временно намалена работоспособност е символично, докато при трудовите злополуки и професионална болест е налице спад с малко под 8%, отчитат още от НОИ.

В същото време обаче, въпреки по-високите разходи за болнични през 2020 г. и пандемията, платените дни за временна неработоспособност са с над 1 милион по-малко в сравнение с 2019 г., когато са изплатени 16 796 000 дни, докато през миналата година дните, през които работещите са отсъствали поради болест  падат на 15 749 800.

Анализът на експертите от НОИ сочи, че увеличението в разходите за болнични се дължи на по-големия среднодневен размер на паричното обезщетение. През 2020 г. среднодневният размер на обезщетението при общо заболяване е нараснал с 14,4%, а при нетрудови злополуки – с 10,9%. Това е логична последица от динамиката на осигурителния доход в страната, имайки предвид, че през 2019 г. номиналното нарастване на средномесечния осигурителен доход за страната е било 10,9%, а през 2020 г. – 8,4%. Принос за по-големия среднодневен размер на обезщетението има и нарастването на минималната работна заплата – през 2019 г. тя нарасна от 510 лв. до 560 лв. (9,8%), а през 2020 г. – от 560 лв. до 610 лв. (8,9%). Трябва да се отбележи и нарастването на максималния осигурителен доход с 15,4% от 2600 лв. до 3000 лв., считано от 1 януари 2019 г.

Интересен въпрос е защо броят на изплатените работни дни временна неработоспособност поради общо заболяване и нетрудови злополуки намалява. „Множество фактори могат да окажат влияние върху този процес. Данните обаче сочат, че през 2020 г., белязана от пандемията на коронавирус COVID-19, причината е преди всичко намалението в броя на осигурените за фонд „Общо заболяване и майчинство“ (фонд ОЗМ) лица. Оценките, направени на база данните от персоналния регистър на осигурените лица и подадените от работодателите декларации образец № 1 „Данни за осигурено лице“ към Наредба Н-13 от 2019 г., показват, че през 2020 г. средномесечният брой на осигурените във фонд ОЗМ лица е бил малко под 2,5 млн. души, докато за 2019 г. е средномесечният брой е бил малко над 2,6 млн. души. Отчита се спад от около 4,7%, което е пряка последица от шока на пазара на труда, който пандемията на COVID-19 нанесе“, посочват от НОИ.

СПОДЕЛИ