Пандемията сви с 1,5 години продължителността на живота у нас

Особено засегнати са мъжете в цяла Европа, показват данните на Евростат

264
живота

Средната продължителност на живота в България е намаляла с година и половина до 73,6 г. през пандемичната 2020 г., показват данните на Евростат за очакваната продължителност на живот на Стария континент. За сравнение, през 2019 г. този показател у нас е бил 75,1 г., което и без COVID-19 ни отрежда последните места в ЕС.

Според статистиците негативни тенденции се наблюдават в повечето от страните в Европейския съюз. Единствената държава, обаче, в която ситуацията е по-тежка, отколкото е в България, е Испания, където говорим за 1,6 г. по-малко – но при много по-високо базово ниво (от средно 84 г. до 82,4 г.).

На черното първо място е нашата страна по отношение на данните за мъжете – там спадът е с 1,7 г., от 71,6 г. на 69,9 г. При жените също има спад – от 78,8 г. на 77,5 г. Но в цяла Европа най-засегнати са мъжете.

Като цяло продължителността на живота в ЕС през последното десетилетие се е удължила. Официалната статистика разкрива, че това става средно с по 2 години на десетилетие от 1960 г. насам. В няколко европейски държави обаче през последните години се наблюдава застой в това отношение или дори намаляване на продължителността на живот. Общо има и пандемията от COVID. След Испания и България, чувствителен спад има още в Литва, Полша и Румъния (-1,4). С по 1,2 г. по-малко се очаква да живеят белгийци и италианци, а година по-малко – чехи и словенци.

И все пак не навсякъде пандемията се е отразила толкова катастрофично – в Норвегия очакваната продължителност на живота е нагоре с 3 месеца, в Дания и Финландия  – с по един месец, а в Кипър и Латвия няма промяна.

Данните на Евростат ясно показват поне две неща – че такъв вирус има и че България съвсем не се справя добре с овладяване на пандемията, с лечението на заразените и с грижата с хронично болните.

СПОДЕЛИ