Над 600 000 българи със затруднения в лечението си заради COVID

35% от пациентите продължават да имат притеснения да посещават болница заради пандемията, но 59 % одобряват мерките

140
COVID

Дори и в COVID пандемия има сериозна необходимост от здравни грижи за заболявания, различни от коронавирусната инфекция, показва национално представително допитване, проведено в периода 5-10 март 2021 г., от изследователски център „Тренд“ сред 1004 пълнолетни български граждани, по поръчка на Националната пациентска организация.

Всеки трети българин е посочил, че е имал необходимост от здравни грижи в условията на пандемията, които не са свързани с COVID-19, като най-голям дял от тях е на хората на възраст над 60 години. Това затвърждава и наблюденията на НПО, че в пандемията ясно се открояват проблемите при заболяванията, различни от COVID, като най-изразено е това при хроничните заболявания, където пациенти, страдащи от тях и преди пандемията нямаха достатъчно качествен достъп до ефективно здравеопазване, отговарящо в голяма степен на потребностите им.

12% от сънародниците ни са срещали проблем с провеждане на лечението си поради ограничителните мерки за овладяване на пандемията. Като се има предвид, че 1% от извадката отговаря на 55 хил. души, то може да се направи извод, че над 600 000 българи са имали затруднения. Възрастните членове на нашето общество в най-голяма степен са имали такъв проблем.

Един от 10 българи пък е имал нужда от здравна грижа, свързана със заболяване, предизвикано от COVID-19, показва още проучването. Най-висок дял на потърсилите здравна грижа, свързана с COVID-19, са българите на възраст между 40 и 60 години. 3% от нуждаещите се от медицинска грижа са декларирали, че са имали нужда от помощ и за съпътстващите им заболявания.

67% от деклариралите, че са боледували от COVID-19, не са имали нужда от прием в болница, a 27 на сто са се лекували в здравно заведение. 69% от тези, които са боледували от COVID-19, но не са имали нужда от болнична помощ, оценяват като адекватно лечението, което са получили от личния лекар. 9% не оценяват положително лечението, което им е било назначено от общопрактикуващия лекар. 68% от българите, стигнали до болница, твърдят, че са получили адекватна здравна грижа, а 28% посочват, че не са получили достатъчно грижи.

На този фон 59% одобряват в различна степен въведените здравни мерки за справяне с пандемията. Всеки четвърти обаче има по-скоро отрицателно отношение към мерките, а 6% ги оценяват изцяло като отрицателни. Прави впечатление, че хората на възраст 18-29 г. в по-голям дял оценяват по-скоро положително мерките (49%), за сметка на българите над 70 години.

Данните от допитването показват още, че всеки осми българин е срещал проблем при посещение при джипито си по време на пандемията, а всеки десети е имал проблем в комуникацията с него. С нарастване на възрастта, нараства и делът на посочилите, че са имали по-трудна комуникация с личния си лекар.

Изследването отчита, че 1 на 15 софиянци са имали затруднения при посещение на болнично заведение, а в областните градове – 1 на 12 души. В София 11% са имали трудности с посещение на специалист, а в областните градове – 13%. От българите, на които им се е налагало да потърсят спешна медицинска помощ по време на пандемията, само 3% споделят, че са срещнали проблеми. 6 на сто от обаче са имали проблем да продължат лечението на хроничното си заболяване, като и тук очаквано най-висок е делът на хората над 70 години.

Данните на „Тренд“ показват, че 35% от българите продължават да имат притеснения да посещават лечебно заведение заведения заради пандемията. С нарастване на възрастта нараства и делът на посочилите, че изпитват тревога да постъпят в болница. Това може да се дължи на факта, че възрастните хора са най-уязвимата група. Освен това за всеки втори анкетиран въведените мерки за справяне с пандемията в болниците са били пречка за достъпа до лечение на другата патология.

 

СПОДЕЛИ