Мамологичен център заработи в „Св. Георги“

Звеното предлага мултидисциплинарен подход в диагностиката и лечението на рака на гърдата

188

Мултидисциплинарен център за диагностика и лечение на заболявания на гърдата – BreastUnit открива УМБАЛ „Св. Георги”, информират от лечебното заведение.  Центърът е първият в Пловдив и четвърти в страната – останалите три са в София. В него ще се извършва скрининг, диагноза и лечение на карцином на гърдата и доброкачествени заболявания, като всичко това ще се извършва на едно място, което е от особено значение за пациентите.

 

Breast Unit разполага с модерен мамограф, ехограф и ЯМР. Ръководител на новото звено е доц. д-р Ваня Узунова, д.м. В него ще работят още хирург, пластичен хирург, рентгенолог, лъчетерапевт, онколог, психолог и две медицински сестри, преминали обучение за лечение на рака на гърдата.

 

Прегледите ще се провеждат от 12:00 до 14:00 часа от понеделник до четвъртък на 11-и етаж на Хирургичния блок на УМБАЛ „Свети Георги” във Втора клиника по хирургия от доц. д-р Ваня Узунова. Мамографски и ехографски изследвания, след предварителен клиничен преглед, ще се извършват от 13:30 до 15:30 часа в Отделението по Образна диагностика, в същата сграда на 1-ви етаж, от д-р Даниела Манолова, уточняват от болницата.

Оперативните интервенции ще бъдат във Втора клиника по хирургия, която разполага и с апарат и за интраоперативна лъчетарепия. Предоперативно се извършва диагноза – клиничен преглед, мамография, ехография, ЯМР (при показания), ТАБ, соre biopsy. Следоперативно хистологично се извършва изследване от патологоанатом на туморната формация и лимфните възли, както и имунохистохимично изследване – Pr-, Er-, Her- рецептори. Според стадия на заболяването се провежда предоператиивна или следоперативна лъчетерапия, както и химиотерапия.

 

Мамологичният център на УМБАЛ „Свети Георги” е със статут на Асоцииран член на международна мрежа от центрове, посветени на диагностиката и лечението на рака на млечната жлеза – Breast Centres Network, проект на European School of Oncology. Дейността му е консултантска, диагностична и лечебна и обхваща широк кръг от пациенти от пловдивска област и страната.  На територията на Европейския съюз функционират 175 такива центрове.

 

СПОДЕЛИ