Кой може и кой не може да се ваксинира срещу COVID-19?

МЗ публикува становищата и препоръките на 16 експертни съвета, за бременните и хората, които в миналото са имали анафилактичен шок, не се препоръчва имунизация

621
рекорд

Препоръки как и кои рискови пациенти могат да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 публикува здравното ведомство в отговор на въпросите на личните лекари и хилядите запитвания от граждани. 16 експертни съвета към министъра са дали своите становища, а препоръките са качени в Единния информационен портал https://coronavirus.bg/bg/vaccinations.

Становищата са изпратени до БЛС и до Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, като при нови данни и промени съветите ще бъдат актуализирани, уточняват от МЗ.

Алергии

Алергичните заболявания по принцип не са противопоказание за извършване на имунизация със съществуващите и одобрени от Европейската агенция по лекарствата ваксини на Pfizer/BIontech, Moderna и AstraZeneca. Те са проведени и на хора, страдащи от различни клинични форми на алергична сензибилизация. По време на клиничните проучвания и на трите одобрени засега ваксини са наблюдавани няколко алергични реакции под формата на кожни обриви, лек задух и оток на устни, клепачи и дори на ларинкса. Те са били бързопреходни и не са застрашили по никакъв начин живота на имунизираните, се казва в становището на експертния съвет по алергология. Досега няма окончателно обяснение за тези реакции, що се касае до използването на т.н. иРНК ваксини, тъй като няма как да се свържат с някоя от съставките на ваксините. Единственото обяснение се търси в съдържащия се в тях полиетиленгликол (ПЕГ), който се използва при включването на иРНК, носеща генетичния материал от S-протеина на вируса в липозомните частици.

От възможните ваксини срещу COVID-19, най-голяма вероятност за някакви алергични реакции има спрямо т.н. протеинни ваксини, които се състоят от целия или части от вируса, включени в някакъв адювант, които обаче все още не са налични.

„Единствено хора, които в момента са в изострено състояние на алергичното си заболяване или такива прекарали в миналото тежки алергични реакции или анафилактичен шок към някои лекарства, храни, ужилване от инсекти трябва да бъдат обсъдени за освобождаване от имунизация“, препоръчват алреголозите. Друг съвет е преди поставянето на ваксината всеки, който е имал в миналото някаква форма на алергична реакция – дихателна, кожна, гастроентестинална или друга, да се консултира със своя лекар, за да се вземе информирано решение за целта. В случай, че има колебание от страна на лекаря или пациента, ваксинацията може да се проведе под т.нар. „анти-алергичен чадър“, т.е. 3-4 дни преди имунизацията, в деня на имунизацията и 3-4 дни след нея да се приема по 1-2 таблетки антихистаминов препарат. „Болните, страдащи от бронхиална астма или ХОББ, които в момента са на инхалативна кортикостероидна терапия трябва да продължат по предписаната им схема своето лечение и могат да бъдат имунизирани“, посочват още алерголозите.

В становищата на всички експертни съвети се посочва, че при тежки форми на алергии или проявен в миналото анафилакичен шок задължително да се обсъди с лекар съотношението полза/риск от имунизация.

Ревматологични и автоимунни заболявания

„Пациентите с мускулно-скелетни и автоимунни възпалителни ревматични заболявания могат да бъдат ваксинирани с неживи ваксини, каквито са регистрираните до този момент ваксини срещу COVID-19. Най-добре е ваксинацията да се извърши, когато заболяването е в ремисия или с ниска болестна активност. При животозастрашаващо заболяване ваксинацията срещу COVID-19 трябва да се осъществи възможно най-скоро“, се казва в становището на експертния съвет по ревматология. Медиците дават и точни препоръки кои лекарства трябва да продължат да се взимат по схема и при кои терапията трябва да се промени преди и след ваксинацията.

Клинична имунология

„От имунологична гледна точка лицата с автоимунни, онкологични, имунодефицитни и други придружаващи заболявания МОГАТ ДА СЕ ИМУНИЗИРАТ при условие, че: имат компетентна имунна система с възможност за иницииране на очакваната имунна реакция срещу ваксиналния продукт; са в ремисия на основното заболяване, без клинични и лабораторни данни за обостряне или рецидив на процеса. Тези лица не биха могли да се ограничават от ваксиниране въобще, но включването им във ваксинационната програма може да стане, ако моментното им състояние бъде добре преценено от ОПЛ или лекар-специалист и отношението полза/риск превалира за ползата. От имунологична гледна точка, ако лицата с автоимунни, онкологични, инфекциозни заболявания, както и тези с имунни дефицити, са с компрометирана имунна система, те не биха реагирали адекватно на ваксината с производство на необходимите антитела и имунни клетки поради наличния имунологичен дефект“, заявяват специалистите по клинична имунология. Според тях противопоказине при прилагане на ваксините от имунологична гледна точка е текущо или скорошно проведено (до 30 дни) имуносупресивно лечение (химиотерапия, лъчетерапия или друг вид имуносупресивна терапия) при лица с автоимунни и онкологични заболявания, което потиска имунната реактивност и потенциално води до неадекватен постваксинален имунен отговор с невъзможност за образуване на специфични имунни молекули и клетки. Препоръчително е в такива случаи за оценка на имунната реактивност да се изследват маркери на хуморален и клетъчен имунитет в специализирана имунологична лаборатория. Ваксините при автоимунни заболявания трябва да се прилагат преди планираната имуносупресия, по специално при терапия с намаляване на В-клетките. Друго противопоказание е текуща остра тежка инфекция, вкл. COVID-19, и тежко остро фебрилно състояние при всички описани групи, които могат да се усложнят вследствие на пренастройката на имунната система след ваксиниране. Особено внимание трябва да има при пациенти с анамнестични данни за анафилактична реакция и известна алергия към някои от съставките на ваксината на Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. „Всеки случай на автоимунно, онкологично, имунодефицитно състояние, следва да се преценява индивидуално за всеки пациент от ОПЛ или специалист, съобразно горепосочените препоръки“, подчертават имунолозите.

Трансплантирани пациенти

При пациенти след извършена трансплантация се препоръчва ваксинация поне 1 месец след трансплантацията, а при бъбречно трансплантираните 3 месеца след самата операция. Тъй като се счита, че ефективността на ваксината би била по-ниска (поради провежданата имуносупресивна терапия) при тези пациенти, силно се препоръчва да продължи активно спазването на противоепидемичните мерки, както и по възможност да бъдат ваксинирани хората, делящи едно домакинство с трансплантирания пациент.

Пациенти, подложени на трансплантация на хемопоетични стволови клетки, следва да изберат ваксините на Pfizer или Moderna, съветват пък хематолозите. Според тях хората със злокачествени хематологични заболявания: остри и хронични левкемии, ходжкинови и неходжкинови лимфоми, мултиплен миелом и болести на плазматичните клетки могат да бъдат ваксинирани.

Сърдечно болни

Няма противопоказания за приложение на одобрените ваксини, свързани с наличието на сърдечно-съдови заболявания. Поради това Експертния съвет по медицинската специалност „Кардиология“ препоръчва приоритетно ваксиниране на пациентите с напреднали и високорискови сърдечно-съдови заболявания. Кардиолозите отбелязват, че проучване от януари 2021 г. посочва екстремно завишена вероятност за смърт сред пациентите със сърдечна недостатъчност в хода на COVID-19 (над 14 пъти). На базата на тези и множество други данни много големи организации като например Американската Сърдечна Асоциация и Американският Колеж по Кардиология препоръчват приоритетна ваксинация на пациентите с напреднали сърдечно-съдови заболявания.

Без ограничения могат да се иминузират и пациентите с белодробни и нефрологични заболявания, диабет, затлъстяване, както и с Хашимото.

Бременни

Засега бременните жени не трябва да бъдат ваксинирани, както и жените, които планират бременност в следващите 6 месеца, категорични са родните акушер-гиноколози, макар че в САЩ и Израел вече тече имунизация на бременни с Pfizer, а във Великобритания – с AstraZeneca.

СПОДЕЛИ