Доц. Димитър Буланов е новият декан на Медицинския факултет на МУ-София

До дни здравният министър ще трябва да назначи нов директор на Александровска болница

675
Буланов
Доц. Димитър Буланов

Директорът на Александровска болница е новият декан на Медицинския факултет на МУ-София. Той бе избран безапелационно на днешния балотаж с 471 на 270 гласа за проф. Бойчо Ланджов от Катедрата по анатомия. Така в следващите четири години доц. Буланов ще ръководи най-престижния факултет на най-старото висше медицинско училище у нас.

Припомняме, той пое УМБАЛ „Александровска“ преди два месеца и половина, когато проф. Костадин Ангелов стана здравен министър, макар самият той по това време да беше в кампания като кандидат за ректор на МУ-София. Сега пък ще се наложи избор на нов шеф на Александровска болница.

Буланов
Здравният министър Костадин Ангелов също гласува на балотажа за декан и пръв поздрави във фейсбук доц. Буланов.

Доц. Димитър Буланов е роден на 08.05.1965 г. в София. През 1991 г. завършва висше образование по медицина в МУ-София. В периода 1992 – 1995 г. е последователно обучаващ се лекар-интернист по неврохирургия и асистент по неврохирургия в Клиниката по спешна неврохирургия на ВМА – София. От 1996 г. – след издържан конкурс за асистент – работи като преподавател и лекар-хирург в Катедрата по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет, МУ-София с база Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия (Първа хирургия) на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. През 2001 г. придобива специалност „Хирургия“.

От 1996 до 2012 г. извървява пътя си в академичното си развитие от асистент до доцент по хирургия. Доц. Буланов притежава образователна и научна степен „доктор“ по медицина от 2010 г. с докторска теза „Проучвания върху обема на лимфната дисекция като компонент от оперативното лечение на стомашния карцином в стадии 0-ІІІВ“. Има участие в над 70 научни форума по хирургия в България и в чужбина, съавтор е на 3 учебника и 2 ръководства за студенти по медицина; автор и съавтор в над 115 публикации в специализирани научни медицински списания.

От 2014 г. е член на Управителния съвет на Българското хирургическо дружество, като в периода 2014 – 2018 г. е заместник-председател на дружеството. От 2016 г. е член на Управителния съвет на Съюза на българските медицински специалисти. От 2019 г. – член на Експертния съвет по медицинската специалност „Хирургия“ към министъра на здравеопазването на Република България. От април 2013 г. до юли 2020 г. е заместник-директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Александровска“. От 24.07.2020 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска“, а от юни 2016 г. е заместник-декан по учебната дейност и член на Факултетния съвет на Медицинския факултет.

 

СПОДЕЛИ