Предлагат проф. Никола Владов за орден „Стара планина” I степен

Началникът на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантанционна хирургия на ВМА прави по 500 операции на година, присадил е успешно черен дроб на над 70 българи

1981
Проф. Никола Владов
Проф. Никола Владов

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ за награждаване на о. з. старши лейтенант проф. Никола Владов с орден „Стара планина” I степен, без лента, с мечове, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Предложението е заради значимия му принос в развитието на науката и практиката в сферата на коремната хирургия, за усъвършенстване на чернодробно-панкреатичната хирургия и прилагане на интраоперативната ехография, за въвеждане за пръв път в България на лапароскопска хирургия на черния дроб и на панкреаса, за цялостна дейност в областта на военномедицинското дело, за популяризиране на дейността и издигане престижа на здравните органи от Министерството на отбраната в страната и чужбина.

Проф. Владов е началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантанционна хирургия на ВМА, прави по 500 операции на година, извършил е над 70 успешни трансплантации на черен дроб, член е на най-престижното дружество на хирурзите в света – Френската академия по хирургия, наричана „лигата на необикновените“.

СПОДЕЛИ