Здравният министър уволни шефа на Медицинската ДАНС

Проверка е констатирала множество нарушения на Росен Иванов, сред които неправомерно разходване на финансови средства, наказателни постановления със съществени недостатъци и забавено изпращане към НАП за събиране на публични вземания

493
Медицинската ДАНС
Росен Иванов

Здравният министър уволни шефа на агенция „Медицински надзор“, по-известна като Медицинската ДАНС, Росен Иванов. Причина за решението на министъра е извършена от дирекция „Вътрешен одит“ проверка, която е констатирала редица нарушения и е препоръчана смяна на ръководството на ИАМН, обясняват от МЗ.

Сред констатираните нарушенията са: съставяне на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления със съществени недостатъци и забавено изпращане към НАП за събиране на публични вземания; забавено регистриране в автоматизирана система за документооборота на Агенцията; не са актуализирани Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в ИАМН; не са представени Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол на ИАМН, действащи в периода от 01.04.2019 до 27.01.2020 г.; във Вътрешните правила за организация на контролната дейност на ИАМН са разписани  процедури, които не съответстват на нормативната уредба. Освен това е констатирано неправомерно разходване на финансови средства и управление на материални активи.

За временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Медицинската ДАНС е определен Мирослав Мутафчийски, досегашен заместник на Росен Иванов.

 

СПОДЕЛИ