Разрешиха на НЗОК да плати надлимитната дейност на болниците

Правителствето отпуска 1.874 млн. лв. за увеличаване възнагражденията на персонала на здравната каса и още 60 млн. лева за медиците на първа линия

269
НЗОК

НЗОК получи разрешение да започне изплащането на надлимитната дейност на болниците, натрупана през 2015 г. и 2016 г. Това стана, след като проектът за актуализация на бюджета на здравната каса заради COVID-19 бе одобрен от Министерския съвет днес. За да стане факт, промяната трябва да бъде гласувана и от парламента, а и да има пари във фонда, тъй като актуализацията на бюджета не касае средствата, а дава само правна възможност болниците да получат 75 млн. лв. за неразплатената си надлимитна дейност.

Пари на този етап в НЗОК има, тъй като по перото за болнична помощ са отделени 2.247 млрд. лв. за тази година, но заради страха на хората от зараза лечебните заведения от месеци пустеят и няма да могат да усвоят бюджетите си. В момента тези, които не достигат лимитите си, получават 85 % от тях, отделно от 1 август се увеличиха всички клинични пътеки с 10 % и отделно с по 20 лева.

Очакванията са, че след 1 октомври касата ще започне изплащането на част от надлимитната дейност на тези болници, които вече успяха да я осъдят и имат влезли в сила изпълнителни листове.

Правителството реши още да даде повече пари на служителите в НЗОК заради борбата с коронавируса. Фондът ще получи трансфер за 2020 г. от 1.874 млн. лева за увеличаване възнагражденията на персонала, който е натоварен с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19.

Допълнителни 60 млн. лв. пък ще бъдат насочени към процедурата „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи”, в рамките на която се осигурява подкрепа, защита и допълнителни възнаграждения за медицинските лица, които са на първа линия в борбата с COVID-19 и са най-застрашени от заразяване. Бенефициент по проекта е Министерството на здравеопазването, а финансирането на процедурата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) на МТСП.

На днешното си заседание правителството даде съгласие Управляващият орган на ОПРЧР да „наддоговори“ с 60 млн. лв. бюджета на Приоритетна ос 1 на оперативната програма – „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ и да сключи анекс към договора по проекта с МЗ за осигуряване на допълнително финансиране в същия размер.

„Осигуряването на допълнителния ресурс се налага, тъй като с настъпването на есента се очаква увеличаване на заболеваемостта и влошаване на епидемичната обстановка в страната. Това ще наложи пълна мобилизация на персонала на здравната система, който трябва да работи системно и ефективно при по-голямо натоварване и стрес, за да успее да осигури надежден отговор на предизвикателствата на пандемията. Отпускането на допълнителна финансова помощ по процедурата е от национално значение, тъй като опазване на здравето на медиците е от ключово значение за недопускане на заразяване на населението като цяло, както и по отношение на възможностите за предоставяне на лекарска и болнична помощ на вече заразените лица“, аргументират се от кабинета.

СПОДЕЛИ