От днес само терминално болните с право на свиждане

Дистанционно на работа и на езикови курсове, но присъствено на училище, гласят новите заповеди на здравния министър

411
лекар
Проф. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването

От днес само терминално болните, настанени в лечебни заведения, ще имат право на свиждане. Всички други посещения на външни лица в болниците се забраняват. Това гласи нова заповед на здравния министър проф. Костадин Ангелов във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка у нас до края на септември. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

Със същата заповед в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора.

МЗ съветва да се носят маски и на открити обществени места. Задължителни остават те на закрито в магазините, градския транспорт и т.н.

Проф. Ангелов препоръчва осъществяването на работния процес да продължи в дистанционна форма. Колективните органи за управление и служителите при възможност да работят дистанционно (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени, се посочва още в заповедта. Съгласно нея, работодателите могат да прилагат и други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност. Целта е да бъде осигурено по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. и ограничаване на несъществените контакти на работното място.

Здравният министър разпореди още учебната година в училища и детски градини да започне присъствено, като учебният процес ще се осъществява според правилата и указанията, изготвени от МОН и МЗ. В езиковите центрове обаче ще се учи дистанционно. Присъствената дейност в университетите пък ще се осъществява според изискванията на съответното висше училище и при спазване на въведените в страната общи противоепидемични мерки. При възможност обучителният процес да се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използването на информационни и комуникационни технологии. Припомняме, според личното мнение на проф. Ангелов това не бива да важи за медцинските ВУЗ-ове, защото по думите му медицина не може да се учи дистанционно, а бъдещите лекари трябва да имат пряк контакт с пациентите.

СПОДЕЛИ