Преизбраха Весела Караиванова за подуправител на НОИ

Ръководството е успешно, когато има като опора армия от професионалисти, посочи тя при встъпването си в четвърти мандат

337
НОИ
Весела Караиванова

Парламентът избра единодушно дългогодишния подуправител на Националния осигурителeн институт (НОИ) Весела Караиванова за четвърти мандат. „За“ кандидатурата й гласуваха 96 народни представители, без „против“ и въздържали се.

„Благодаря за подкрепата. Вълнувам се, защото от 2005 г. до момента, а и в следващия си мандат като подуправител на Националния осигурителен институт, аз съм се ръководила и ще продължавам да се ръководя от четири основни принципа: приемственост; сигурност; законосъобразност и прозрачност при управлението на фондовете на държавното обществено осигуряване и в обществена полза на осигурените лица и на гражданите, които имат нужда от социална защита. Като ръководство на НОИ в лицето на управителя и подуправителя ние гарантираме законосъобразното изпълнение на политиките на правителството в изпълнението и дейностите, които администрираме, и управлението на публичния ресурс, който е 10% от брутния вътрешен продукт на страната. Тук е мястото да ви уверя, че един успешен ръководител не би бил такъв, ако зад себе си няма армията от професионалисти и експерти, които работят в неговата организация. Искам да благодаря на всички служители в териториалните поделения и Централното управление на НОИ, защото благодарение на тяхната квалификация и експертна помощ ръководството е успешно. Доверието, което има Народното събрание и вие като народни представители в институцията е изключително важно за институционалната сигурност. Благодаря ви! Ще работим, за да оправдаем доверието ви“, заяви Караиванова от трибуната на Народното събрание.

Весела Караиванова-Начева е завършила висше икономическо образование в УНСС. Професионалния си път започва през 1989 г. като икономист. В периода от 1992-2004 г. последователно заема различни длъжности в данъчната администрация. Била е народен представител в 39-ото Народно събрание. Подуправител на НОИ е от 2005 г., като досега е преизбирана от парламента през 2009 и 2016 г. Според Кодекса за социално осигуряване, мандатът на подуправителя на Националния осигурителен институт е 4 години.

СПОДЕЛИ