FDA разреши IQOS да се прoдава като изделие с модифициран риск

В следващите проучвания е напълно вероятно да се докаже измеримо и съществено намаляване на заболеваемостта или смъртността сред отделните потребители, смята Агенцията по храни и лекарства на САЩ

286
IQOS

Агенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA) издаде разрешение IQOS, системата за нагряване на тютюн на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), да се предлага на пазара в категорията тютюневи изделия с модифициран риск. При издаване на разрешението агенцията констатира, че намаленото излагане при IQOS е подходящо за промоция на общественото здраве. Така IQOS стана първата и единствена електронна система за нагряване на тютюн, която получава разрешение за продажба в САЩ чрез процедурата на FDA за изделия с модифициран риск.

Според експертите на FDA, IQOS нагрява тютюна, без да го гори, което значително намалява образуването на вредни и потенциално вредни вещества. В съобщението от Агенцията по храни и лекарства, която подложи продукта на над 3-годишни проверки и изследвания, се казва, че макар да не е доказан намален риск, съвкупността от представени доказателства предполага, че в следващите проучвания е напълно вероятно да се докаже измеримо и съществено намаляване на заболеваемостта или смъртността сред отделните потребители. „Токсикологичната оценка показва, че в сравнение с цигрения дим IQOS аерозолите съдържат значително по-ниски равнища на потенциални карциногени и токсични химикали, които може да наранят дихателната или репродуктивната системи“, подчертава US-регулаторът. От FDA също така добавят, че доставянето на никотин изглежда достатъчно, за да осигури удовлетворение на потребителите, което може да улесни премиването от конвенционални цигари на IQOS.

Андре Каланцопулос, изпълнителен директор на „Флип Морис“, приветства решението на FDA и каза, че то показва, че IQOS е фундаментално различен тютюнев продукт и е по-добър избор за пълнолетните, които иначе ще продължат да пушат.

„Сега, повече от всякога, има спешна нужда от напълно различен разговор за подхода на сътрудничество, чрез който да се постигне бъдеще без дим. Решението на FDA е важен пример за това как правителствата и здравните власти могат да регулират бездимните алтернативи и да ги разграничат от цигарите с оглед опазване и подобряване на общественото здраве. Радваме се, че това важно решение ще спомогне за по-добрия избор на пълнолетните пушачи в САЩ. Най-добрият избор за здравето е хората никога да не започват да пушат или да се откажат изцяло от пушенето. А най-доброто, което могат да направят тези, които не се отказват, е да преминат на научно доказан бездимен продукт“, заяви Каланцопулос. По думите ми използването на иновации като IQOS с цел съществено ускоряване на спада в тютюнопушенето е възможността на века.

СПОДЕЛИ