На 10 000 българи се падат по 42-ма лекари

Най-много са джипитата, кардиолозите и гинеколозите, но едва 14 % от докторите са под 35 години, леглата в болниците са предостатъчно – 777 на 100 000 население

188
лекари

На 10 000 българи се падат по 42-ма лекари и 10 зъболекари, но едва 14% (4157) от тях са под 35 години, докато тези в пенсионна възраст са 17,5 % или 5169 медици. Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55-64 години – 10 465 или 35.3%. Това показват данни на Националния статистически институт за 2019 г.

По отношение на осигуреността с болнични легла средно те са 776.8 на 100 хиляди души, като леглата се увеличават спрямо 2018 г., а най-голяма е осигуреността в областите Смолян, Пловдив и Плевен, най-малка е в Перник, Ямбол и Видин.

341 са болничните заведения у нас към края на 2019 г. В тях има 53 997 легла. Болниците са 319 с 51 776 легла, заведенията за извънболнична помощ – 2079 с 1223 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 144 с 1914 легла. Многопрофилните болници са 184 с 38 249 легла. В 57.7% от тях е съсредоточен 73.9% от легловия фонд в страната.

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 612 лекари. Зъболекарите са 7376, като 6493 от тях работят в практики, със сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 491, от които 30 546 медицински сестри и 3269 акушерки.

В болници и центрове със стационар практикуват 16 999 лекари и 29 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са 27 386, от които 19 412 медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 10 455 лекари и 6967 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (6911) и лекари по дентална медицина (6 493), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. В другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (1761) и в диагностично-консултативни центрове (1388). В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2019 г. на основен трудов договор работят 2158 лекари и 380 зъболекари.

Най-много са общопрактикуващите лекари – 4119 (13.9% от всички медици в страната). Следват кардиолозите (6.1%), специалистите по акушерство и гинекология (5.9%), анестезиолозите (5.5%), хирурзите (5.2%), и невролозите (5%).

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.8 до 62.8 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници – Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.8 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Силистра (27.7).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 5.9 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.3 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.0) и Монтана (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с джипита в областите Кърджали (3.4 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3), Разград и Русе (по 4.6).

С най-много зъболекари на 10 000 души разполагат пловдивчани, столичани и варненци, а с най-малко в Търговище, София-област, Разград и Силистра, показват още данните на НСИ.

СПОДЕЛИ