Разрешиха кръстосаното донорство и присаждането на матка

Физически и юридически лица вече могат да даряват средства за дейности по трансплантация

473
донор

Народното събрание разреши кръстосаното донорство. Това стана с приемането на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, в който бяха променени и разпоредбите в Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки.

С приетите промени се дава възможност, освен един от бъбреците или част от черния дроб, да бъде трансплантирана и матка от жив донор. Условието за трансплантация на матка е жената, която става донор, да е раждала и да е в предменопауза. „Екзотичната“ манипулация не е съвсем безспорна, доколкото на здрава жена ще бъде присаден орган, което ще наложи приемането на имуносупресанти цял живот, а те далеч не са безвредни. Но пък за някои жени това е единственият начин да се сдобият с дете. На този етап в закона не е уредено например дали след евентуално успешно раждане, присадената матка не е по-добре да бъде отстранена.

Кръстосаното донорство, при което една двойка роднини разменя орган с друга двойка роднини, ще бъде възможо само при нотариални заверени писмени съгласия от страна на донорите, като задължително условие е двамата донори и двамата реципиентиа да са включени в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Вземането на органите пък ще се извършва едновременно на първия и втория донор, гласят приетите от депутатите текстове. Най-големият привърженик на донорството без роднинска възраст е началникът на Клиниката по нефрология и трансплантация  в УМБАЛ „Александровска“ и председател на Българското нефрологично дружество проф. Емил Паскалев. Според него, така ще могат да бъдат спасени повече човешки животи, като в същото време нуждаещите се българи няма да бъдат принудени да търсят варианти за нелегални, скъпи и небезопасни трансплантации в чужбина.

С промените в закона се разширява и кръгът от лица, които могат да изразят воля за донорство с роднини по сребърна линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването. Хора без близки пък няма да стават донори след смъртта си, е записано изрично в закона с аргумент, че така няма да има възможност за трафик на органи. Странно обаче е защо депутатите разрешиха физически и юридически лица да могат да даряват средства за дейности по трансплантация, при условие, че това също е предпоставка за евентуални злоупотреби.

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще осъществява контрола на вноса, износа и обмена на органи, като ще разглежда заявленията на лечебните заведенията и представените от тях документи. Регламентира се вносът на органи за трансплантация от трети страни при условия на сключени от България договори, както и обменът с държави членки на ЕС и Швейцария. Сътрудничеството с европейски организации за обмен на органи пък ще става при сключване на споразумение с ИА „Медицински надзор“. Износът на органи за трансплантация за трети страни се разрешава, когато има сключени договори, в които изрично са посочени условията и редът за износ, и едва когато в държавите-членки на ЕС, тези от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, няма подходящ реципиент за съответния орган.

Износът на тъкани, клетки и яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, наричани „репродуктивни клетки“, се разрешава при условие, че са задоволени потребностите в България и институцията, на която се предоставят е призната по установения в съответната държава ред за осъществяване на този вид дейност.

СПОДЕЛИ