Сменяме джипито до края на юни

Изборът, независимо от вида му - първоначален, временен или постоянен, може да се направи и онлайн

534
джипито

От 1 до 30 юни всеки здравноосигурен има право да смени джипито си с друг личен лекар, който е сключил договор с НЗОК, напомнят от касата. Формулярът за смяна (регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg, секция „Вие питате”.

Изборът, независимо от вида му – първоначален, временен или постоянен, може да се прави лично от здравноосигурения или от негов родител/настойник и онлайн. За целта лицето трябва да влезе в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отвори меню „Избор на личен лекар“, откъдето да осъществи избора си на ОПЛ чрез регистрационната форма за избор.

Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

От своя страна новоизбраният общопрактикуващ лекар трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия избор. От тази дата пациентът може да ползва услугите на здравноосигурителната система и здравно обслужване от новото джипи.

Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка, която остава за съхранение у пациента, а номерът й се вписва в регистрационната форма за постоянен избор. При смяната не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран, тъй като това става по служебен път.

СПОДЕЛИ